Gå direkt till innehåll
De senaste två åren har den öppna kolorektalkirurgin på Skånes universitetssjukhus ersatts av titthålskirurgi vid flera typer av ingrepp, även i samband med vissa akuta operationer.
De senaste två åren har den öppna kolorektalkirurgin på Skånes universitetssjukhus ersatts av titthålskirurgi vid flera typer av ingrepp, även i samband med vissa akuta operationer.

Pressmeddelande -

Efter byte av operationsmetod – patienterna kan lämna sjukhuset snabbare

Patienten kan lämna sjukhuset snabbare och har mindre behov av avancerad smärtlindring. Det är några av resultaten efter att tjock- och ändtarmskirurgin på Skånes universitetssjukhus i Malmö bytt operationsmetod vid vissa ingrepp. “Vi har utmanat det vi tidigare inte trodde var möjligt”, säger Erik Agger, specialistläkare.

Kolorektalkirurgin (tjock- och ändtarmskirurgin) på Skånes universitetssjukhus behandlar patienter med flera olika tillstånd. Det kan handla om cancer i tarmen, fistlar eller tarmvred som behöver opereras. Många av patienterna har avancerade cancertumörer eller svåra akuta tillstånd som är relaterade till cancer, och tidigare har dessa patienter alltid opererats med så kallad öppen kirurgi – ingrepp som är omfattande för både patienten och sjukvården.

Men de senaste två åren har verksamheten bytt operationsmetod. Den öppna kirurgin har ersatts av titthålskirurgi vid flera typer av ingrepp, även i samband med vissa akuta operationer. Det innebär att patienten blir undersökt och opererad, utan att kirurgen behöver göra stora snitt i magen för att kunna genomföra operationen.

Vanlig teknik
Titthålskirurgi är en vanlig teknik vid planerade och vissa akuta kirurgiska ingrepp – men har sällan använts vid akuta ingrepp inom tjocktarmskirurgin på Skånes universitetssjukhus.

– Tarmen hos våra patienter är ofta utspänd eller inflammerad vilket gör det svårt att hamna rätt med titthålsteknik. Därför har vi tidigare inte använt det som metod. Men vi trodde att det ändå kunde vara möjligt och började studera kirurgin och strategin kring den, säger Erik Agger, specialistläkare inom kolorektalkirurgi på Skånes universitetssjukhus och forskarstuderande vid Lunds universitet, som tillsammans med Tomas Vedin, överläkare och Victor Verwaal, sektionschef, infört förändringen.

Teamet tog inspiration från flera internationella sjukhus som varit föregångare i att använda titthålskirurgi vid den här typen av operationer. Det finns också andra sjukhus i Sverige som använt tekniken inom tjock- och ändtarmskirurgi, men öppen kirurgi är fortfarande standard både internationellt och nationellt.

Goda resultat
För att kunna använda sig av titthålskirurgi har Erik Agger och hans kollegor gjort en riktad satsning för att hitta en operationsteknik som fungerar, även när tarmen är svåropererad. Nu har de opererat cirka 50 patienter med titthålskirurgi i stället för öppen kirurgi. Resultaten har varit goda.

– Patienterna behöver vårdas kortare tid på sjukhuset efter operation: i snitt sex vårddygn efter titthålskirurgi, jämfört med åtta till nio dygn med öppen kirurgi. Titthålskirurgi innebär också mindre risker för komplikationer för patienten och mindre behov av avancerad smärtlindring som exempelvis ryggbedövning.

Snabbare återhämtning
Med enklare bedövning kan patienten tidigare komma upp och röra sig efter operationen, vilket minskar risken för till exempel infektioner. Ur ett långsiktigt perspektiv tror Erik Agger att det kan innebära att färre patienter behöver opereras om på grund av komplikationer. Och det i sin tur kan leda till kortare köer.

– I dag har vi långa köer till exempelvis stominedläggningar. Även här har vi börjat använda titthålsteknik, och kan vi dessutom frigöra tid för att vi inte har lika många re-operationer, så kan vi göra fler stominedläggningar.

Erik Agger, specialistläkare inom kolorektalkirurgi på Skånes universitetssjukhus.

Framöver tror Erik Agger att verksamheten kommer att utforska om det går att använda titthålskirurgi vid ännu fler tillstånd.

– Att använda det regelbundet vid stominedläggningar är ett stort steg och det kommer vi att fortsätta med. Men vi går framåt på fler fronter – nu handlar det också om att utbilda kollegor så att vi är många som kan använda den här tekniken.

Planerar forskningsprojekt
Verksamheten planerar också att starta ett forskningsprojekt där man undersöker effekten av titthålskirurgi som operationsmetod på patienter med högersidig tumörobstruktion och svullen tarm. Dagens vårdprogram har ingen tydlig rekommendation för vilken operationsmetod som är att föredra när det gäller den här patientgruppen.

– Vi planerar att kartlägga var i landet titthålstekniken används för dessa patienter, och hur det gått för de patienter som blivit opererade med titthålskirurgi, säger Erik Agger.

För mer information, kontakta:
Erik Agger, specialistläkare inom kolorektalkirurgi på Skånes universitetssjukhus och forskarstuderande vid Lunds universitet: erik.agger@skane.se

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden