Gå direkt till innehåll
Vårdmodellen Min barnmorska införs i Malmö i form av ett treårigt projekt. Modellen innebär att samma barnmorska kommer att följa den gravida kvinnan genom både graviditet, förlossning och eftervård.
Vårdmodellen Min barnmorska införs i Malmö i form av ett treårigt projekt. Modellen innebär att samma barnmorska kommer att följa den gravida kvinnan genom både graviditet, förlossning och eftervård.

Pressmeddelande -

Egen barnmorska ger trygghet

Skånes universitetssjukhus inför en ny vårdmodell som ska skapa extra trygghet för gravida kvinnor med förlossningsrädsla, ångest och oro eller som inte förstår svenska. Då kommer samma barnmorska att följa den gravida kvinnan genom både graviditet, förlossning och eftervård.

– Vi vet att kvinnor värderar trygghet lika högt som medicinsk kompetens under förlossningen. Med samma barnmorska skapar vi trygghet och ger en fin start på föräldraskapet för kvinnor som behöver lite extra stöd, säger Malin Torkildsen, projektledare och enhetschef för nyinrättade BB Min barnmorska Malmö.

Malin Torkildsen, projektledare och enhetschef för nyinrättade BB Min barnmorska Malmö.

Vetenskaplig utvärdering
Vårdmodellen Min barnmorska införs i Malmö i form av ett treårigt projekt. En viktig del av arbetet är att få mer kunskap om vad vårdmodellen betyder för både kvinnan och barnet.

– Vi ska bland annat ta reda på hur kvinnorna upplever förlossningen och hur det påverkar mamman och barnets hälsa, säger universitetsbarnmorska Cecilia Häggsgård på Skånes universitetssjukhus.

I samarbete med Lunds universitet kommer hon att göra en vetenskaplig utvärdering av vårdmodellen tillsammans med Christine Rubertsson, barnmorska vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Goda resultat
Arbetssättet är inte nytt. Vårdmodellen har med goda resultat införts på flera platser både i Sverige och internationellt.

– De erfarenheterna tar vi självklart med oss in i detta projekt, säger Cecilia Häggsgård.

Cecilia Häggsgård, kommer att att göra en vetenskaplig utvärdering av vårdmodellen tillsammans med Christine Rubertsson, barnmorska vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Redan under våren kan remisser skickas till projektet som startar efter sommaren. Då kan kvinnor med förlossningsrädsla, oro och ångest samt kvinnor som saknar språkkunskaper i svenska eller engelska ta del av vårdmodellen.

Den gravida kvinnan tilldelas en ansvarig barnmorska som följer henne hela vägen – både före, under och efter förlossningen. Kvinnan kan också dygnet runt nå verksamheten via telefon för frågor, rådgivning och stöd. Samtidigt finns det runt kvinnan ett team med barnmorskor som hon tidigare träffat och som rycker in om ansvarig barnmorska inte kan vara med under själva förlossningen.

Påverkar amning
– Oavsett när det är dags att föda kommer en barnmorska som kvinnan tidigare träffat att vara med under förlossningen. Att känna den tryggheten kan ge bättre förutsättningar för att förlossningen ska bli en positiv upplevelse som vi vet kan påverka både amning och den psykiska hälsan, kommenterar Malin Torkildsen.

Det är primärvårdens barnmorskor, både offentliga och privata, som under tidiga möten med gravida kan fånga upp dem som behöver extra stöd. Vårdmodellen Min barnmorska erbjuds från graviditetsvecka 20.

Fakta Min barnmorska Malmö

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har gett Skånes universitetssjukhus i uppdrag att införa, utveckla och utvärdera vårdmodellen Min barnmorska för gravida som kan ha extra behov av trygghet och kontinuitet.
  • Vårdmodellen Min barnmorska införs som ett treårigt projekt och utvärderas i samarbete med Lunds universitet.
  • Målgrupper är kvinnor som bor i Malmö med förlossningsrädsla, oro och ångest eller som får sitt första barn i Sverige och saknar språkkunskaper i svenska eller engelska.
  • Vid behov används framför allt telefontolkar.
  • Kvinnor kan erbjudas vårdmodellen via remiss från primärvården (privata och offentliga barnmorskemottagningar i Malmö) eller via en egen vårdbegäran. Därefter avgör ansvariga inom projektet om kvinnan tillhör någon av målgrupperna och kan erbjudas vårdmodellen.
  • Det internationella begreppet för vårdmodellen heter Caseload midwifery och är väl etablerat i många länder, till exempel Australien, England och Danmark.

För mer information, kontakta:
Malin Torkildsen, projektledare och enhetschef för Min barnmorska Malmö, tel. 040–33 65 86, Malin.Torkildsen@skane.se

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden