Gå direkt till innehåll
Fredrik Sjövall har lett den svenska delen av den internationella studien Bling III.
Fredrik Sjövall har lett den svenska delen av den internationella studien Bling III.

Pressmeddelande -

Kontinuerlig antibiotika-behandling vid sepsis förbättrar överlevnaden

Sättet intensivvårdspatienter får antibiotikabehandling mot sepsis påverkar överlevnaden. Det visar en stor internationell studie som nu presenterats på mötet Critical Care Reviews och samtidigt publicerats i Journal of American Medical Association, Jama. Fredrik Sjövall, överläkare inom intensivvården på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, har lett den svenska delen av studien.

Patienter som drabbas av sepsis eller septisk chock, vårdas i regel på en intensivvårdsavdelning och får i samband med det behandling med antibiotika. En av de vanligaste sorterna är så kallade beta-laktamantibiotika där standardbehandlingen hittills har varit att ge intermittenta infusioner, det vill säga en injektion som ges med regelbundna tidsintervall under dygnet.

– Mindre studier som genomförts har pekat på att behandling med beta-laktamantibiotika ger bättre effekt om den ges som en kontinuerlig infusion. Studierna har dock varit för små för att dra några enhetliga slutsatser och det har därför funnits behov av en stor klinisk prövning, berättar Fredrik Sjövall.

Stor internationell studie

För att få en tydligare bild av vilket behandlingssätt som ger bäst resultat samarbetade forskare på 70 intensivvårdsavdelningar i sju länder i en stor internationell studie, Bling III. Sammanlagt har drygt 7 000 patienter deltagit i studien varav cirka 150 patienter i Skåne.

Patienter på intensivvårdsavdelningar som behandlades för sepsis fick antingen antibiotika med regelbundna tidsintervall liksom tidigare, eller som en kontinuerlig infusion. Forskarna följde sedan upp och analyserade dödligheten efter 90 respektive 180 dagar.

Överlevnaden förbättrades

Men när forskarna justerade analysen genom att ta hänsyn till faktorer som ålder och sjukdomsgrad, förbättrades överlevnaden då patienterna fick en kontinuerlig infusion av antibiotika. Resultaten presenterades i dagarna vid en konferens i Belfast, Nordirland och publicerades samtidigt i JAMA.

De sammanvägda resultaten, med den justerade analysen, stöds även av en meta-analys av alla studier som är gjorda inom området och som också presenterats vid samma möte och publicerats i JAMA.

– Meta-analysen visar med stor övertygelse att det är en fördel att ge kontinuerlig infusion. Överlevanden inom 90 dagar ökade med 2 procent. Det kan tyckas lite, men med tanke på hur många människor som vårdas på intensivvårdsavdelningar världen över, kan det här sättet att behandla göra stor skillnad.

Att kontinuerlig infusion ger bättre resultat hänger troligen samman med att antibiotikakoncentrationerna i blodet håller sig på en jämn nivå under längre tid, menar Fredrik Sjövall.

– Det gör att antibiotikan blir mer effektiv på att döda bakterier.

Fredrik Sjövall menar att intensivvårdsavdelningar världen över nu bör överväga att byta behandlingssätt – från infusion med regelbundna tidsintervall till kontinuerlig infusion.

– En skillnad är att det behövs en pump för att ge infusioner kontinuerligt, vilket kan vara en resursfråga och möjligen också en ekonomisk fråga. Men i övrigt är det få nackdelar med kontinuerlig infusion.

Studier med barn behövs

Studien som genomförts har gjorts med vuxna intensivvårdspatienter. Fredrik Sjövall anser att det behöver göras uppföljande studier med barnpatienter, för att se hur barn påverkas av de olika behandlingssätten. En teori är att barn kan få ännu större effekt av kontinuerlig infusion eftersom deras organ omsätter vissa mediciner snabbare än vuxna. Därför skulle en mer stabil tillförsel av antibiotika kunna vara mer fördelaktig.

– Det är också välkommet med studier som handlar hur lång tidsperiod är det lämpligt att ge kontinuerlig infusion.

Länk till publiceringen i tidskriften JAMA: Continuous vs Intermittent β-Lactam Antibiotic Infusions in Critically Ill Patients With Sepsis: The BLING III Randomized Clinical Trial | Critical Care Medicine | JAMA | JAMA Network

För mer information, kontakta:

Fredrik Sjövall, överläkare inom intensivvården på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet: fredrik.sjovall@med.lu.se

Ämnen


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus

Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden