Gå direkt till innehåll
Intensivvårdsavdelningen flyttade under förmiddagen, som första verksamhet, in i nya lokaler i den första delen av den nya vårdbyggnaden på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Intensivvårdsavdelningen flyttade under förmiddagen, som första verksamhet, in i nya lokaler i den första delen av den nya vårdbyggnaden på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Pressmeddelande -

Nu tar Skånes universitetssjukhus plats i den nya vårdbyggnaden i Malmö

Att flytta en hel avdelning med svårt sjuka patienter kräver enorm detaljplanering. Varje minut är kritisk när patienter och livsnödvändig utrustning flyttar in i den nya vårdbyggnaden på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Efter sex års arbete står den första delen av den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö klar. Den 6 maj flyttar intensivvårdsavdelningen in, följt av två ortopediavdelningar, geriatrikavdelningen och njur- och transplantationsavdelningen den 7 maj, samt mottagningarna för ortopedi och neurologi den 13 maj.

– Vi har planerat för flytten i drygt ett år och varje minut är detaljplanerad. Vi har också dubbel bemanning under dagarna kring flytten för att se till att allt flyter på utan att patientsäkerheten påverkas, berättar Heléne Sjöström, enhetschef på intensivvårdsavdelningen i Malmö.

Intensivvårdsavdelningen har planerat inflyttningen i drygt ett år och förstärkt bemanningen för att den ska kunna göras på ett patientsäkert sätt.

Trygga inför flytten
Att flytta avdelningar utan att det påverkar vården har krävt lång och minutiös planering. Sedan byggnaden överlämnades från entreprenören till regionen i januari har det varit bråda dagar för att ta emot leveranser av utrustning och möbler så att allt som behövs för en säker vård finns på plats nu när byggnaden fylls av vårdverksamhet.

– Vi har haft dagliga möten med företrädare för de inflyttande verksamheterna och försökt kontrollera och gardera oss för alla möjliga händelser. Nu känner vi oss trygga inför flytten, säger Carina Håkansson, huvudprojektledare för omställning av vårdverksamhet i byggnaden.

I de nya lokalerna har intensivvårdsavdelningen 14 vårdplatser för vuxna och barn.

Stora förbättringar för vården
Den första delen av vårdbyggnaden innehåller en utökad intensivvårdsavdelning, fyra vårdavdelningar och mottagningar för ortopedi och neurologi. Den innehåller även fem nya toppmoderna operationssalar som ska tas i bruk i början av 2025.

– Det här innebär stora förbättringar för vården, för patienterna och för medarbetarna. Det är ett stort lyft för alla verksamheter och ger goda förutsättningar för att samtidigt stärka patientsäkerheten, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Många har bidragit i komplext projekt
Målet har varit att bygga lokaler som ger vårdpersonalen förutsättningar att ge bästa möjliga vård en bra bit in i framtiden. Både personal och patienter har varit med redan på ritningsstadiet.

– Det här är och har varit ett komplext projekt där många behov och intressen ska tillgodoses. Många har bidragit till att göra detta möjligt. Tillsammans har vi skapat en av världens modernaste sjukhusbyggnader och det känns fantastiskt att äntligen få fylla den med liv, konstaterar Peter Lanbeck, enhetschef för Programkontor Nya Sus, som varit med sedan projektet startade.

Carina Håkansson, huvudprojektledare för omställning av vårdverksamhet i byggnaden, och Peter Lanbeck, enhetschef för Programkontor Nya Sus, i entrén till den nya vårdbyggnaden.

Projektet fortsätter
Kort efter att första delen av vårdbyggnaden tagits i bruk kommer även sjukhusets huvudentré att flytta till Inga Marie Nilssons gata 47 där det finns informationsdisk och apotek.

Projektet Nya sjukhusområdet Malmö omfattar också en servicebyggnad med nytt laboratorium och logistikcentral, ett nytt bårhus, utbyggt rörpostsystem, teknisk infrastruktur och kulvertar med självkörande truckar. Projektet avslutas hösten 2025 när den andra delen av vårdbyggnaden står klar för inflyttning med bland annat ytterligare 6 vårdavdelningar och 18 operationssalar.

– Vi är väldigt glada och stolta över att kunna erbjuda vård i en ny och toppmodern vårdbyggnad. Det är fantastiskt roligt att få vara med vid en så positiv förändring i utvecklingen av Skånes universitetssjukhus, säger Björn Ekmehag.


Fakta om vårdbyggnaden och Nya sjukhusområdet Malmö

  • Började byggas 2018.
  • Rymmer tio vårdavdelningar med 244 enkelrum, 22 av dem är anpassade för intermediärvård (vårdnivå mellan intensivvård och traditionell vård).
  • Innehåller mottagningar kopplade till inflyttande verksamheter, även för endoskopi.
  • Innehåller 23 operationssalar med 12 uppdukningsrum och 46 postoperativa platser.
  • Innehåller intensivvårdsavdelning med 14 platser för vuxna och barn.
  • Har en ankomstavdelning för planerade operationer.
  • Rymmer en centralt placerad sterilteknisk enhet som rengör, desinficerar och steriliserar instrument.
  • Har plats för publika miljöer som bland annat apotek, kiosk och café.
  • Hela Projektet Nya sjukhusområdet Malmö omfattar utöver en ny vårdbyggnad, även en servicebyggnad med nytt laboratorium och logistikcentral, ett nytt bårhus, utbyggt rörpostsystem, teknisk infrastruktur och kulvertar med självkörande truckar.
  • Byggkostnaderna för hela projektet ligger på 12,3 miljarder kronor samt 1, 9 miljarder för utrustning.

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden