Gå direkt till innehåll
Mehreen Zaigham, ST-läkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.
Mehreen Zaigham, ST-läkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Pressmeddelande -

Ny studie: Covid-19 kan orsaka skador på moderkakan

Viruset som orsakar covid-19, sars-cov-2, kan också skada moderkakan och leda till att fostret drabbas av syrebrist i livmodern. Det visar resultaten av en studie som letts av Mehreen Zaigham, ST-läkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.
”Detta är en ovanlig men allvarlig komplikation av covid-19-infektion under graviditet. Vi rekommenderar alla kvinnor som är eller planerar att bli gravida att vaccinera sig, även om de haft covid tidigare”, säger Mehreen Zaigham.

Studien har publicerats i British Journal of Obstetrics and Gynaecology.
– Studier som gjorts i olika länder under pandemin har visat på en ökad risk för dödlighet och sjuklighet hos gravida kvinnor och hos fostret. Vi har dock inte sett samma utveckling i Sverige. Men i samband med pandemins olika vågor kom det fall där vi inom sjukvården såg tecken på att moderkaka och foster kunde ha påverkats, berättar Mehreen Zaigham.

I en retrospektiv fallstudie undersökte Mehreen Zaigham och hennes forskarkollegor 13 fall varav en tvillingfödsel, från sju olika förlossningsenheter i landet. I samtliga fall var de gravida kvinnorna covidpositiva och ovaccinerade. Samtliga moderkakor var infekterade av viruset och i hälften av fallen hade viruset även infekterat fostren.

I fem av fallen hade fostret avlidit i livmodern och i nio av fallen hade barnen fötts men med komplikationer. Två av dessa barn hade senare avlidit på grund av skador.

Moderkakorna infekterades
Forskarna har genom att undersöka prover från moderkakorna från de 13 fallen kommit fram till att de i olika utsträckning hade skadats av viruset sars-cov-2 och att det lett till syrebrist hos fostret.
– Vi kunde se att moderkakorna var infekterade av viruset och att det gett upphov till skador i form av döda celler, förstörd vävnad och att det bildats en beläggning av fibrin i moderkakan. Det leder till att moderkakan inte kan ge syre och näring till fostret. Det här är karakteristiskt för covid-19-infektion, det finns inget annat som kan ha påverkat moderkakorna på det här sättet, säger Mehreen Zaigham.

Forskarna såg även att försämringen av moderkakans funktion kan gå fort.
– I fallen där barnen överlevt såg vi att det tog sex dagar i mediantid från det första tecknet på covid hos mamman tills infektionen påverkade fostret i form av tecken till syrebrist. I fallen där barnen avled tog det 11 dagar i median innan fosterdöd upptäcktes.

En del av de svenska resultaten ingår i en internationell studie där man tittat närmare på 68 fall från 12 olika länder. I samtliga fall fanns samma typ av skador på moderkakan som i den svenska studien.

Ovanlig komplikation
Mehreen Zaigham betonar att de allra flesta gravida kvinnor som blir sjuka i covid-19 inte kommer att drabbas av att moderkakan infekteras.
– Det är ovanligt men trots det rekommenderar vi alla kvinnor som är eller planerar att bli gravida att vaccinera sig, även om de haft covid tidigare. I vår data finns inget fall där en vaccinerad gravid kvinna som blir sjuk i covid drabbats av att fostret avlider i livmodern eller visar tecken på allvarlig syrebrist. Jag tycker det är viktigt att man vaccinerar sig, följer de rekommendationer som gäller för gravida under pandemin och söker vård om fosterrörelserna förändras så att vi kan undersöka varför, säger Mehreen Zaigham.

Länk till den vetenskapliga artikeln i British Journal of Obstetrics and Gynaecology:
Clinical‐pathological features in placentas of pregnancies with SARS‐CoV‐2 infection and adverse outcome: case‐series with and without congenital transmission

För mer information kontakta:
Mehreen Zaigham, ST-läkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, mehreen.zaigham@skane.se mehreen.zaigham@med.lu.se

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden