Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Vilka värden skapar kliniska studier och för vem? - Välkommen till Nationell konferens om kliniska studier

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Vilka värden skapar kliniska studier och för vem? - Välkommen till Nationell konferens om kliniska studier

Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården? Hur får vi fler studier till Sverige? Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation? Detta är några av frågeställningarna på Nationell konferens om kliniska studier den 6-7 februari i Malmö.

Klinisk forskning är nödvändig för att svensk sjukvård skall kunna upprätthålla och utveckla evidensbaserade och innovativa behandlingsmetoder så att patienterna tidigt får tillgång till nya behandlingar och nya läkemedel.
Den kliniska forskningen bidrar även till att det skapas gynnsamma miljöer för högkvalitativ utbildning, akademisk forskning, attraktiva arbetsplatser, näringslivsutveckling och nya arbetstillfällen.

Ur programmet:

  • Hur vässar Sverige arbetet inom life science? Lyssna på Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret.
  • Vad behöver hälso- och sjukvården erbjuda för att bli attraktiv för kliniska uppdragsstudier? Representanter för life science-industrin berättar om globala perspektiv och utmaningar i att få studier förlagda till Norden. Du får också exempel på gränsöverskridande samarbeten, till exempel det EU-finansierade projektet ReproUnion, som handlar om reproduktionsmedicin och som har öppnat möjligheter till forskning för universiteten i Öresundsregionen.
  • Klinisk forskning är nödvändig för att svensk sjukvård ska kunna upprätthålla och utveckla behandlingsmetoder och få tidig tillgång till nya läkemedel. Verksamhetschefer och forskare berättar hur de har integrerat klinisk forskning i verksamheten och vilka värden det har skapat. Forskare talar också om vikten av tillgång till en nationell infrastruktur som stöd för den kliniska forskningen.
  • Patientsamverkan är en hörnsten i modern hälso- och sjukvård, forskning och utveckling. Hör Gary Hickey berätta om hur NHS (National Health Services) i Storbritannien arbetar för aktiv patientsamverkan genom Involve, som är ett av få offentligt finansierade patientsamverkansprogram i världen.

Här hittar du hela programmet: www.konferens.kliniskastudier.se

Twitter:#konferenskliniskastudier

Cirka 600 personer är anmälda till konferensen som vänder sig till en bred målgrupp inom akademi, hälso- och sjukvård, industri och politik. Kliniska Studier Sverige - Forum Söder är årets arrangör av Nationell konferens om kliniska studier.

Anmälan
Du som är representant för media är välkomna att delta under hela konferensen eller valda delar. Anmäl dig till Matilda Almgren, matilda.MA.almgren@skane.se, telefon 0725-999188.

Konferensen arrangeras inom ramen för Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner som, genom nationell samordning, ska stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. 

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus (SUS) är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med rikssjukvård inom fyra områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö Högskola. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Presskontakt

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden