Gå direkt till innehåll
Priset Årets kvalitetsarbete inom omvårdnad går till verksamhetsområde Intensiv- och perioperativ vård i Malmö. Petra Ek, specialistsjuksköterska, får ta emot priset Årets omvårdnadsledare.
Priset Årets kvalitetsarbete inom omvårdnad går till verksamhetsområde Intensiv- och perioperativ vård i Malmö. Petra Ek, specialistsjuksköterska, får ta emot priset Årets omvårdnadsledare.

Pressmeddelande -

Skånes universitetssjukhus prisar särskilt betydande insatser inom omvårdnad

För första gången någonsin delar Skånes universitetssjukhus ut pris till Årets omvårdnadsledare och Årets kvalitetsarbete inom omvårdnad. Priserna är en del av arbetet med Magnetmodellen på sjukhuset och syftar till att lyfta medarbetare och kvalitet inom omvårdnad – det där lilla extra för patienterna.

Priset Årets omvårdnadsledare tillfaller specialistsjuksköterska Petra Ek på Medicinavdelning 3 i Malmö. Motiveringen lyder bland annat:

”Efter 24 år på medicinavdelning 3 har Petra utvecklat en hög kompetens och en gedigen erfarenhet som hon på ett lättsamt och pedagogiskt sätt delar med sig till kollegor, dels på avdelningen, men också till hela sjukhuset”.

– Jag blev oerhört jätteglad, men också helt överrumplad! Det är naturligtvis en ära och roligt att få känna att man förhoppningsvis gör ett bra arbete och att det också syns, säger Petra Ek.

En förebild för yngre kollegor
Det är Petra Eks kollegor som nominerat henne. En av dem är sjuksköterskan Paulina Fernandez.

– Hon ställer alltid upp för sina kollegor och för alla patienters bästa. Hennes engagemang sticker ut, att verkligen vilja göra allt för alla.

Områdeschef Karin Magnusson fyller på:

– Jag tänker också att hon inspirerar yngre kollegor. Att om man vågar och väljer att stanna här så blir man en ohyggligt duktig sjuksköterska.

Chefsjuksköterska David Sparv delar ut priset till årets omvårdnadsledare på Skånes universitetssjukhus: Petra Ek, specialistsjuksköterska på Medicinavdelning 3 i Malmö.

Årets kvalitetsarbete
Priset Årets kvalitetsarbete inom omvårdnad går till verksamhetsområde Intensiv- och perioperativ vård i Malmö. De prisas för sitt arbete med att säkra in- och utfarter som till exempel används för att söva patienten och ge läkemedel. Bristande kontroll och dokumentation är inte sällan en faktor bakom exempelvis vårdrelaterade infektioner.

Genom att införa en klisteretikett i anestesijournalen med akronymen Pecka (Perifer infart, epiduralkateter, central infart, kateter, annat) har personalen uppmuntrats till att på ett enkelt och strukturerat sätt kvalitetssäkra in- och utfarter innan patienten lämnar avdelningen.

Sedan införandet har antalet kontroller ökat markant. Arbetssättet har också spridit sig till fler avdelningar.

– Jag tycker det är jätteroligt att arbetet med Pecka uppmärksammas, och att omvårdnaden får ta plats genom priset. Förhoppningsvis gör detta att ännu fler operationsavdelningar får upp ögonen för arbetssättet, säger Helena Ageland, enhetschef på Pre- och postoperativ avdelning i Malmö som är initiativtagare till Pecka.

Delar av personalen på Pre- och postoperativ avdelning, som tillhör verksamhetsområde Intensiv- och perioperativ vård Malmö. Enhetschef Helena Ageland med diplom och blommor.

Viktigt att fira
Priserna har instiftats som en del i arbetet med Magnetmodellen på Skånes universitetssjukhus som syftar till förbättringar inom omvårdnad och arbetsmiljö. Chefsjuksköterska David Sparv säger att intresset för att nominera varit stort.

– Det pågår otroligt många värdefulla insatser och utvecklingsprojekt för våra patienters bästa i alla verksamheter på Skånes universitetssjukhus. Priserna är ett sätt att uppmärksamma det. Sedan är det också en viktig del i ambitionen med att vara ett magnetiskt sjukhus, att fira och uppmärksamma när vi gjort något bra. Vi har många medarbetare som förtjänar det, säger han.

Fakta Magnetmodellen och priserna

  • Magnet hospitals är en amerikansk modell för organisation av omvårdnad. Flera forskningsstudier visar att dessa sjukhus har bättre behandlingsresultat och mer nöjda patienter än icke certifierade sjukhus samt att god och säker vård är kopplat till hög omvårdnadskompetens.
  • Målet med Magnetmodellen på Skånes universitetssjukhus är att skapa förutsättningar för att ge omvårdnad av högsta kvalitet och goda möjligheter till kompetensutveckling för omvårdnadspersonal.
  • Priset Årets kvalitetsarbete ska gå till någon/några som på ”ett framstående och nyskapande sätt har genomfört ett förbättringsarbete som har bidragit till ökad omvårdnadskvalitet och nöjdare patienter inom verksamheten”.
  • Priset Årets omvårdnadsledare ska gå till någon som ”i sin roll som omvårdnadsledare på ett öppet, empatiskt och engagerande sätt har lett omvårdnadsarbetet, erbjuder kunskapsstöd och vägledning till sina kollegor samt bidrar till god säker vård”.
  • Vinnarna uppmärksammas på den årliga Magnetdagen på Skånes universitetssjukhus som äger rum måndagen den 13 maj.

För mer information, kontakta:
Petra Ek, specialistsjuksköterska inom internmedicin, petra.im.ek@skane.se

Helena Ageland enhetschef på Pre- och postoperativ avdelning i Malmö, helena.hs.ageland@skane.se

David Sparv, chefsjuksköterska på Skånes universitetssjukhus, david.sparv@skane.se

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden