Gå direkt till innehåll
Smärtveckan arrangeras i Malmö 15-18 oktober

Pressmeddelande -

Smärtveckan arrangeras i Malmö 15-18 oktober

Smärta är i fokus när Smärtrehabilitering på Skånes universitetssjukhus arrangerar Smärtveckan den 15-18 oktober. Syftet med Smärtveckan är att synliggöra smärta som ett problem i sig, inte enbart som ett symtom. Veckan vänder sig både till allmänhet, medarbetare i vården och andra professioner.

Ungefär 20 procent av alla svenskar har problem med långvarig smärta som kan kräva vård.
– Det kan till exempel handla om ont i nacke och axlar, ibland i ryggen, i hela kroppen eller värk som varierar mellan olika kroppsdelar, säger en av Smärtveckans arrangörer Marcelo Rivano Fischer, psykolog inom smärtrehabiliteringen på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet.

En kartläggning gjord 2016 på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting visar att smärtvården i Sverige är ojämn, spretig och att det finns brister i samverkan och kompetens.

Programpunkter för alla
Smärtveckan inleds den 15 oktober med en föreläsning i samarbete med Patientforum. Föreläsningen är öppen för allmänheten och tar upp hur det är att leva med långvarig smärta, orsaker, behandling, forskning samt fysiologiska och psykologiska samband.

Den 16 oktober arrangeras två parallella workshops, ”Från samtal till intyg” och ”Från receptor till behandling”. Syftet med dem är att underlätta kunskapsutbyte och dialog mellan vårdgivare och experter och mellan olika professioner.

I smärtveckan ingår den nationella konferensen Svenskt Smärtforum 2019, den 17 och 18 oktober som samlar ca 500 deltagare. På programmet finns bland annat föreläsningar om cannabisbehandling vid smärta, psykologiska strategier för att hantera smärta samt aktuell forskning kring effekten av behandling med placebo.
– Vi hoppas att den här veckan bidrar till att öka kunskapen om smärta i samhället och att den stärker vården för patienterna som lider av olika former av smärtproblematik. Målet är att bemötande och förståelse för personer med långvarig smärta blir bättre så att smärtbehandling blir mer jämlik och baserad på kunskap, säger Marcelo Rivano Fischer.


Smärtveckan 15-18 oktober 2019

  • Tisdag den 15 oktober: Patientforum, En föreläsning om långvarig smärta, kl 17.30–19.30, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus Malmö.
  • Onsdag den 16 oktober: Workshop: ”Från samtal till intyg” och ”Från receptor till behandling”, Clarion Hotel Malmö Live
  • Torsdag 17 - Fredag 18 oktober: Konferensen Svenskt Smärtforum 2019, Clarion Hotel Malmö Live

För mer information om konferensen:
Svenskt Smärtforum 2019

Kontaktpersoner:
Marcelo Rivano Fischer, ansvarig för smärtrehabilitering på Skånes universitetssjukhus, psykolog och docent vid Lunds universitet, tel 046-17 14 96

Hans Westergren, överläkare vid smärtrehabilitering på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, tel 046-17 16 45

Åsa Ringkvist, överläkare vid smärtrehabilitering på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, tel 046-17 16 35

Eva-Maj Malmström, fysioterapeut vid smärtrehabilitering på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, tel 046-17 15 22

Anna Trulsson Schouenborg, fysioterapeut vid smärtrehabilitering på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, tel 046-17 15 22

Ämnen

Taggar


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med rikssjukvård inom fyra områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö Högskola. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Presskontakt

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus