Gå direkt till innehåll
Nordic Neurotrauma Conference organiseras av Johan Undén, överläkare inom intensivvård i Halmstad och docent vid Lunds universitet och Niklas Marklund, överläkare i neurokirurgi på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.
Nordic Neurotrauma Conference organiseras av Johan Undén, överläkare inom intensivvård i Halmstad och docent vid Lunds universitet och Niklas Marklund, överläkare i neurokirurgi på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Pressmeddelande -

Traumatiska hjärnskador i fokus vid internationell konferens i Lund

Ledande internationella experter på skall- och ryggmärgsskador samlas i veckan på Skånes universitetssjukhus i Lund för att utbyta kunskaper om den senaste utvecklingen inom neurotrauma. Drygt 200 deltagare som till vardags arbetar med sjukvård och forskning, medverkar på Nordic Neurotrauma Conference.

För tredje gången arrangeras nu Nordic Neurotrauma Conference i Lund. Skånes universitetssjukhus är tillsammans med Lunds universitet en stark aktör inom neurotrauma och har länge varit pionjärer inom olika delar av området.

– Här var man på 1960-talet först ut i världen med att mäta trycket i hjärnan tack vare neurokirurgen Nils Lundbergs arbete. Och för drygt 30 år sedan introducerades den så kallade Lundamodellen, ett helt nytt sätt att behandla svåra skallskador som idag används runt om i världen, säger Niklas Marklund, överläkare i neurokirurgi på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet som organiserar konferensen tillsammans med Johan Undén, överläkare inom intensivvården på Hallands sjukhus i Halmstad och docent vid Lunds universitet.

Stark utveckling
Neurotrauma är en disciplin i stark utveckling. Niklas Marklund pekar ut tre områden som särskilt intressanta och där det händer mycket, både när det gäller det kliniska arbetet med patienterna och inom forskningen.

– Tekniken för avbildning av skador i hjärnan går framåt. Vi ser mycket mer inne i hjärnan idag än vi gjort tidigare. Sedan förändras övervakningen av hjärnan hos de svårast sjuka patienterna inom intensivvården, med ny teknik. Det ger oss väldigt mycket mer information som vi behöver ta hjälp av AI för att använda på ett bra sätt. Och slutligen är skallskador inom idrotten ett ökande problem och dess koppling till demenssjukdomar.

Tydligt kliniskt fokus
Programmet på konferensen spänner över ett brett fält, från ambulanssjukvård, akutsjukvård, och röntgenteknik, till intensivvård, ryggmärgsskador, idrottsskador och rehabilitering.

– Det är en konferens med tydlig klinisk inriktning på hur vi bäst behandlar patienter med olika typer av neurotrauma, säger Niklas Marklund.

Läs mer om konferensen här:
NNC (mkon.nu)

Här finns mer info om den så kallade Lundamodellen.

Fakta Traumatiska hjärnskador

  • Traumatiska hjärnskador är den ledande dödsorsaken bland unga vuxna i höginkomstländer. Den vanligaste orsaken är trafikolyckor.
  • En ökande andel äldre drabbas av traumatiska hjärnskador till följd av lågenergitrauma, ofta på grund av fallolyckor.
  • Varje år drabbas cirka 37 000 svenskar av någon form av traumatisk hjärnskada. I cirka 10 000 av fallen behöver patienterna sjukhusvård eller så är skadorna så svåra att de avlider.
  • Antalet patienter med traumatisk hjärnskada inom slutenvården har minskat med över 40 procent sedan 1990-talet, men mortaliteten har ökat från 6 patienter/100 000 invånare under 1990-talet till 10‒11 patienter/100 000 invånare i dag

För mer information, kontakta:
Niklas Marklund, överläkare i neurokirurgi vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, niklas.marklund@skane.se, niklas.marklund@med.lu.se.

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden