Gå direkt till innehåll
Sjuksköterska Fanny Köhler Alvén och specialistsjuksköterska Katarina Andersson på Skånes universitetssjukhus har goda erfarenheter av att använda VR-glasögon för att skapa trygghet inför operationer.
Sjuksköterska Fanny Köhler Alvén och specialistsjuksköterska Katarina Andersson på Skånes universitetssjukhus har goda erfarenheter av att använda VR-glasögon för att skapa trygghet inför operationer.

Pressmeddelande -

VR-glasögon inom barnsjukvården ger tryggare barn

Sedan i höstas får barn på Skånes universitetssjukhus använda VR-glasögon för att minska rädsla och smärta inför operationer. Redan nu märks skillnad – barnen är tryggare och användandet av lugnande mediciner kan minska.

– Vi har snabbt sett väldigt fina resultat, berättar specialistsjuksköterska Katarina Andersson, som har särskilt ansvar för barn med uttalad sjukhusrädsla eller som har olika neuropsykiatriska funktionshinder.

Lugnar oroliga
Barn som ska få högspecialiserad vård för komplexa sjukdomar behöver ofta ta prover, få plastslangar i armen, opereras eller gå igenom svårare undersökningar. De får träffa sjuksköterskor som förbereder och distraherar barnen genom lek eller bokläsning. Men ibland räcker inte det. För att ta hand om barn som är väldigt rädda, eller som behöver extra stöd används lekterapi, distraherande film, spel på iPad eller såpbubblor.

När lekterapi inte är tillräckligt används lugnande läkemedel eller lustgas. Men sedan i höstas har barnen vid Skånes universitetssjukhus även kunnat sätta på sig ett par virtuella glasögon och hamna i en helt annan värld. Och fördelarna är många.

Biverkningar uteblir
– Barn som inte behöver ta lugnande mediciner eller lustgas slipper biverkningar som yrsel och illamående. Det allra häftigaste är att forskning visar att de barn som är mindre rädda innan ingreppet har mindre ont efteråt, berättar Fanny Köhler Alvén, sjuksköterska på Skånes universitetssjukhus.

För forskning pekar på ett tydligt samband mellan rädsla och smärta. Fanny Köhler Alvén har tillsammans med en kollega gjort en litteraturstudie om lekterapi, där de bland annat inkluderat studier som handlar om just kopplingen mellan rädsla och smärta.

– De studierna visar att även om smärtstillande medicin rent fysiologiskt tar bort all smärta, kan barnet ändå uppleva kraftig smärta på grund av rädsla och oro. Dessutom kan oro inför ett ingrepp också medföra ökad smärta efteråt, förklarar Fanny Köhler Alvén.

Glitterexplosion
VR-glasögonen är speciellt framtagna för vårdsituationen och kan styras med bara en hand. Det betyder att personal kan sätta venkatetrar eller ta blodprov på barnets ena hand medan de använder den andra till att styra spelet.

– Samtidigt är vi tydliga med att förklara vad vi gör. Men när barnen spelar med glasögonen på, märker de oftast inte av sticken och blir därför inte lika rädda, säger Katarina Andersson.

Så medan sjukhusets yngsta patienter med VR-glasögonens hjälp får glitter och enhörningar att explodera ur moln, kan de äldre kasta vattenballonger på fiskmåsar eller skjuta mystiska varelser med laserstrålar i rymden. Personalen ser bara ett problem.

Vill inte sluta
– Barnen vill inte sluta spela. Det är svårt att få av dem glasögonen och många vill spela tills de är inne i operationssalen.

Även om de flesta barnen uppskattar att använda utrustningen, fungerar det inte för alla.

– Några har blivit yra av spelen, andra behöver se vad som händer runt omkring. Men för de allra flesta fungerar spelen som en rolig avledning.

Filmklipp: VR-glasögon gör barn tryggare

Fakta VR-glasögon

  • VR (Virtual Reality) betyder "simulerad verklighet” och de tätslutande VR-glasögonen har två små skärmar som visar en datorbaserad modell av miljön.
  • VR-glasögonen är speciellt framtagna för sjukvården och kan styras med användarens blickriktning eller med hjälp av en enhandskontroll.
  • VR-glasögonen kan användas av barn som vistas på Barn- och ungdomsavdelning dagkirurgi och post-op vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Glasögonen har också testats av barnortopedin vid Skånes universitetssjukhus.

Fakta Barnkirurgi

  • Varje år opererar barnkirurgin vid Skånes universitetssjukhus omkring 4 000 barn (upp till 18 år) inom specialiteterna barnkirurgi, barnhjärtkirurgi, neurokirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals, ögonvård och tandvård.
  • En stor andel barn sövs även i samband med avancerade undersökningar i till exempel magnetkamera eller vid provtagning.
  • Inom ramen för nationell högspecialiserad vård har Skånes universitetssjukhus uppdrag att utföra hjärtkirurgi på barn och ungdomar samt viss avancerad barnkirurgi.

Läs mer:
Högspecialiserad vård på Skånes universitetssjukhus

För mer information, kontakta:
Enhetschef Lena Zander, tel. 046-17 74 96, Lena.Zander@skane.se

Ämnen

Kategorier


Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom åtta områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra nära 12 000 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Kontakter

Pressansvarig

Presskontakt Magnus Aspegren 046-17 23 44

Välkommen till Skånes universitetssjukhus Sus!

Skånes universitetssjukhus är ett kunskapsnav inom medicinsk utbildning, forskning och högspecialiserad vård, med nationell högspecialiserad vård inom 26 områden. Den forskning som görs hos oss är tätt knuten till patientnära klinisk verksamhet och sker i nära samarbete med bl a Lunds universitet och Malmö universitet. Skånes universitetssjukhus är ett av Sveriges största sjukhus, med verksamheter i såväl Malmö som Lund. Vår största tillgång är våra 12 600 medarbetare inom över 100 olika yrken.

Skånes universitetssjukhus Sus
Skånes Universitetssjukhus, Avdelning kommunikation
20502 Malmö
Sweden