Gå direkt till innehåll
Området utanför Uppsala där NEMoGrid ska testas
Området utanför Uppsala där NEMoGrid ska testas

Pressmeddelande -

Blockchainteknik testas för smarta lokala elnät

Nu ska blockchainteknik för försäljning av el mellan hushåll testas i Uppsala som en del i ett nytt EU-projekt. I praktiken innebär det att det kommer bli lättare för privata hushåll att sälja egenproducerad el till varandra.

Projektet heter NEMoGrid och är ett projekt där olika forskningsinstitut och företag från Sverige, Tyskland och Schweiz samarbetar för att testa konsekvenserna för privat elhandel via blockchain.

- Fördelen med att använda blockchain-teknik är att både hushållen och distributionsnätoperatörerna ser varje kilowattimme som handlas mellan dem. Samtidigt är transaktionerna transparenta och det finns inga extra kostnader för elhandel, säger Joachim Lindborg, projektledare på Sustainable Innovation.

Inom några år kommer många av våra hus att fungera som egna små energisystem med batterilager, laddbara bilar och solceller på taket. När dessa samarbetar med andra hus passar inte de vanliga elnätsregleringarna. NEMoGrid ger möjligheten att prova en framtida öppen elhandel mellan intressenter där siktet är att lösa både lokala och globala utmaningar i samma system. 

Bland annat kommer man att ta reda på hur olika elpriser vid olika tidpunkter påverkar både elkostnader och stabiliteten i lokala distributionsnät. NEMoGrid kommer att ge de tre ländernas mycket olika perspektiv på energiomställningen och är ett samarbete för att ta reda på hur vi ska hantera framtidens lokala energisystem.

Här i Sverige kommer projektet att vävas ihop med projekt VäxEl och KlokEl som drivs av Sustainable Innovation.

Kontaktperson:

Joachim Lindborg, projektledare
Sustainable Innovation
Joachim.Lindberg@sust.se
070-644 22 70

Ämnen


Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, White, Centigo och WSP är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

www.sust.se

Presskontakt

Petter Andersson

Petter Andersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig LFM30 Malmö 073-056 32 91 LFM30
Jennifer Cronborn

Jennifer Cronborn

Presskontakt Projektledare och koordinator LFM30 Malmö 0702 587 909 LFM30

Relaterat innehåll

Co-creating a resilient future

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver samarbetsprojekt för omställningen till ett hållbart samhälle. Tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och forskning skapar, testar och skalar vi upp innovationer som bidrar till en djupgående samhällsförändring och gör klimatet, affären och livet mer hållbart. Företaget ägs av föreningen Effekt där Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Stockholmshem, Botkyrkabyggen, Sveriges Allmännytta, HBV, Husqvarna och Serneke är medlemmar.

www.sustainableinnovation.se

Sustainable Innovation
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige