Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Den Hållbara Skolstaden visas på Skånes Energiting 2011

Den Hållbara Skolstaden och Helsingborgs stad har en gemensam utställningsmonter under paraollen ”Vi utbildar energivisionärer”. Den Hållbara Skolstaden är ett unikt projekt som startade sommaren 2010 med syfte att stå modell för kommunalt energieffektiviseringsarbete i skolor.

I projektet involveras både personal och elever i en central roll. De människor som vistas i och brukar lokalerna har en väsentlig påverkan på energieffektiviteten och projektet ställer just brukaren i centrum. Under projektperioden kommer Skolstaden (gymnasiecampus i Helsingborg bestående av fem skolor) att ha energieffektivisering som ett genomgående tvärpedagogiskt inslag i alla sina program. I samverkan med de kommunala aktörerna Kärnfastigheter och Öresundskraft kommer även byggnaderna energioptimeras och lokal energiproduktion introduceras. Personal och elever engageras i projekt kring energieffektivisering, visualisering, energiproduktion och kommunikation. Förutom Skolstaden, Kärnfastigheter och Öresundskraft medverkar Lunds universitet/Campus Helsingborg och Miljöförvaltningen i Helsingborg.

I samband med Skånes Energiting kommer det som har gjorts under första året att presenteras. Bland det som åstadkommits är Kick-off-aktiviteter, miljögrupper, energikartläggning, projektarbeten och webbdesign till hemsida i elevregi. Dessutom har ett antal aktiviteter satts igång, bland annat skapandet av en UNIK energiportal och planering för småskalig, lokal energiproduktion med bland annat vind och solceller.

Parallellt med detta har stadens tillsatt en ny tjänst för att se över energieffektivisering i kommunen och antagit ett nytt miljöprogram för perioden 2011-2015.

För mer information kontakta Liz Adamsson, delprojektledare, tfn 0706-921010

 

Ämnen


Sustainable Innovation (Sust) fungerar som en innovationsarena inom vardagsnära energieffektivisering och är ett samarbete mellan företag, forskare och myndigheter.
Verksamheten bedrivs i huvudsak genom storskaliga projekt som testar och demonstrerar energieffektiv teknik.
För mer information: www.sust.se