Gå direkt till innehåll
Batterilagret i Sjöängen laddas med solel som fastigheten sedan nyttjar vid höga effekttoppar
Batterilagret i Sjöängen laddas med solel som fastigheten sedan nyttjar vid höga effekttoppar

Pressmeddelande -

Nästa steg för batterilager är artificiell intelligens (AI)

Batterilager som tar hänsyn till beteendemönster, varierande elpriser och väderprognoser väntas blir nästa steg i utvecklingen av lokala energisystem. Det visar en ny rapport som Sustainable Innovation publicerar nu i veckan tillsammans med Vattenfall och Askersunds kommun.

Rapporten baseras på pilottester som genomförts i Askersunds kommun för att öka kunskapen och den praktiska erfarenheten kring energistyrning kopplat till batterilager och solceller. I kommunens 12 000 kvadratmeter stora kultur- och kunskapscentrum har batterilager, elbilsladdning och solpaneler kopplats samman i ett lokalt elnät för att utreda smart energistyrning i praktiken.

- Vi har lärt oss mycket om hur energistyrning på både minut- och timbasis kopplat till batterilager optimeras på bästa sätt och maskininlärning ser vi tydligt som ett nästa steg för att minska effekttoppar och öka nyttjandet av lokalproducerad energi, säger Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation.

Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum är Askersunds kommuns största satsning någonsin och den 12 000 kvadratmeter stora byggnaden innehåller bland annat skola, bibliotek, konferensanläggning och storkök.

- Här på Askersunds kommun satsar vi på miljövänlig el och ny teknik och lägger stor vikt vid att bidra i omställningen till ett hållbart energisystem, vilket den här satsningen är en del av, säger Henrik Olofsson, utvecklingschef på Askersunds kommun.

Idag bestämmer man manuellt hur systemets styrparametrar ska ställas in men om styrningen i ett nästa steg kan automatiseras och själv lära sig hur energianvändning och produktion ser ut över tid kan batterilagret användas mer optimalt, både ekonomiskt och energimässigt.

Testerna visar att det är viktigt att använda batterilagret bara vid de tillfällen det gör nytta, t.ex. för att kapa effekttoppar som kostar pengar, eftersom varje in- och urladdning påverkar batteriets livslängd. Till det kommer även att de nationella regelverken behöver ses över eftersom det är otydligt vilka brandskyddskrav som ska gälla för batterilager i fastigheter samt att det saknas en samlad nationell syn på detta.

- I projektet visar vi hur ett energilager kan användas optimalt i en fastighet för att maximera nyttan för kunden och miljön. Vi vill vara drivande för en hållbar samhällsutveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar och nu har vi både kunskap och tekniken för att erbjuda skräddarsydda lösningar till andra intressenter på marknaden, säger Torbjörn Johansson, chef för Vattenfall Network Solutions Sverige.

Ett lyckat test har också gjorts där byggnaden kopplades bort helt från elnätet. Reservkraftverket som förser köket med el i sådana situationer kombineras numera med solelanläggningen och batterilagret vilket reducerar förbrukningen av fossilt bränsle. Särskilt för byggnader som likt Sjöängen inrymmer samhällsviktiga funktioner behöver solelanläggning och batterilager kunna bidra till reservkraften med en grön och stabil tillförsel av el.


Kontaktperson:
Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation
jan.kristoffersson@sust.se
070-645 37 56

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, myndigheten, akademi med flera. Företaget ägs av föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, White, WSP, Centigo och Botkyrkabyggen är medlemmar.

www.sust.se

Kontakter

Petter Andersson

Petter Andersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig LFM30 Malmö 073-056 32 91 LFM30
Jennifer Cronborn

Jennifer Cronborn

Presskontakt Projektledare och koordinator LFM30 Malmö 0702 587 909 LFM30

Relaterat innehåll

Co-creating a resilient future

Sustainable Innovation är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation som arbetar för ett hållbart samhälle. Vi tror på förändring genom samverkan med näringsliv, offentlig sektor och forskning. Tillsammans skapar, testar och skalar vi upp innovationer som bidrar till en djupgående samhällsförändring. Våra fokusområden är energi, mobilitet och bebyggelse.
www.sustainableinnovation.se

Sustainable Innovation
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige