Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt projekt: Den hållbara skolstaden

Elever, personal och ledning från gymnasieskolan Skolstaden i Helsingborg kommer att vara drivkraften i ett unikt projekt för energieffektivisering. Projektet kommer att pågå i 3-4 år och omsätta ca 40 miljoner kronor och har beviljats ett bidrag från Energimyndigheten på 9,9 miljoner kronor.

Sustainable Innovation (Sust) ska står för projektledning i Den hållbara skolstaden vars syfte är att skapa en modell för kommunalt energieffektiviseringsarbete i skolor. I projektet kommer Skolstadens ca 3 500 personal och elever att involveras och spela en central roll. Förutom Sust och Skolstaden medverkar Lunds universitet/Campus Helsingborg, Kärnfastigheter, Öresundskraft och Miljöförvaltningen i Helsinborg.

- Grundtanken är att engagera elever och personal fullt ut eftersom en stor del av energianvändningen hänger samman med beteenden och vanor hos de personer som befinner sig i en verksamhet, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sust.

Att skolor är viktiga framgår av att 50 procent av alla lokalytor i landet ägs av kommuner - och av dessa består ca 70 procent av just skolor och förskolor.

- Vi går in i det här projektet med stor entusiasm och engagemang. Här får vi en fantastisk möjlighet att arbeta tvärpedagogiskt med energieffektivisering genom alla våra program, säger Björn von Wachenfeldt, gymnasiechef på Skolstaden. Eleverna ska få bidra med idéer och också få tillfälle att testa dem i verkligheten. Energieffektivisering kommer att ingå som temaundervisning och både personal och elever kommer att få driva och genomföra prioriterade förslag i ämnet och blir delaktiga i att sätta upp tydliga och mätbara mål för projektet.

I och med projektet Den hållbara Skolstaden passeras ytterligare en milstolpe i Susts verksamhet i och med att den samlade projektportföljen nu omsätter över 150 miljoner kronor.

 

För mer information kontakta:

Jan Kristoffersson, projektledare Sustainable Innovation, tfn 0706-45 37 56

Björn  von Wachenfeldt, chef Skolstaden, tfn 042-10 55 25 eller 0732-31 14 04

Ämnen


Sustainable Innovation (Sust) fungerar som en innovationsarena inom vardagsnära energieffektivisering och är ett samarbete mellan företag, forskare och myndigheter.
Verksamheten bedrivs i huvudsak genom storskaliga projekt som testar och demonstrerar energieffektiv teknik.
För mer information: www.sust.se

Kontakter

Petter Andersson

Petter Andersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig LFM30 Malmö 073-056 32 91 LFM30
Jennifer Cronborn

Jennifer Cronborn

Presskontakt Projektledare och koordinator LFM30 Malmö 0702 587 909 LFM30

Co-creating a resilient future

Sustainable Innovation är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation som arbetar för ett hållbart samhälle. Vi tror på förändring genom samverkan med näringsliv, offentlig sektor och forskning. Tillsammans skapar, testar och skalar vi upp innovationer som bidrar till en djupgående samhällsförändring. Våra fokusområden är energi, mobilitet och bebyggelse.
www.sustainableinnovation.se

Sustainable Innovation
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm
Sverige