Pressmeddelande -

Suzuki ökade vinsten under 2009.

Suzuki Motor Corporation avslutade räkenskapsåret 2009 den 31 mars 2010 med bättre finansiellt resultat jämfört med föregående år och detta trots den försämrade marknadssituationen.

Det tuffare finansiella läget orsakat av minskad försäljning och en besvärligare valutasituation, kompenserades primärt av minskade rörelsekostnader genom kraftfull intern kostnadsbesparing samt en stark försäljning i Asien.

För andra året i rad minskade försäljningen till 2,47 biljoner yen (82,2% jämfört med 2008) beroende på såväl minskad försäljning på hemmamarknaden som på exportmarknaderna samt på valutafluktuationer, detta ett resultat av en allt starkare yen. Trots detta översteg årets konsoliderade resultat fjolårets med 79,4 miljarder yen i försäljningsintäkt (103,2% jämfört med 2008). Bruttointäkten landade på 93,8 miljarder yen (117,8%) och nettointäkten på 28,9 miljarder (105,4%).

När det gäller bilsidans resultat uppvisar gruppen en försäljningsökning till 2 349 000 enheter (101,9%) motsvarande en försäljningsintäkt på 2,18 biljoner yen (86,5%). Tack vare kostnadsbesparingar och lägre rörelsekostnader ökade det operativa resultatet till 90,6 miljarder yen (131,2%).

När det gäller motorcykelsegmentet landade försäljningsvolymen (inkl. ATV) på

3 017 000 enheter (90,1%) motsvarande 262,9 miljarder yen (57,9%). Detta gav en rörelseförlust på 21,1 miljarder yen.

Försäljnings- samt rörelseresultatet för den marina- och övriga verksamheten slutade på 45,4 (68,1%) respektive 5,3 miljarder yen (57,5%).

När det gäller rörelseresultatet för de olika regionerna har situationen varit besvärlig i USA och Europa medan försäljningen ökat i Asien till 780,6 miljarder yen (103,7%). Detta beror primärt på en förstärkt försäljning i Indien genom Maruti Suzuki India Ltd.

I Japan resulterade en minskad säljvolym på såväl hemmamarknaden som på exportmarknaderna i ett rörelseresultat på 1,49 biljoner yen (81,6%). Dock förbättrades försäljningsintäkten till 34,1 miljarder yen tack vare att minskade rörelsekostnader kompenserade lägre vinster på grund av volymminskning och valutapåverkan. 
Utsikterna för 2010 är delvis positiva med förväntade försäljningsökningar i Asien, Syd- och Centralamerika liksom Australien medan Japan, USA och Europa förväntas ligga kvar på låga nivåer. Suzuki planerar för fortsatta ansträngningar när det gäller förbättringar inom samtliga sektorer med målet att överträffa förväntade resultat.

Forecast:X

Nettoförsäljning 2,5 biljoner yen (+1,3%)

Rörelseresultat 80,0 miljarder yen (+0,8%)

Bruttoresultat 95,0 miljarder yen (+1,2%)

Nettoresultat 30,0 miljarder yen (+3,8%)

Kurs 90 yen/US$, 115 yen/Euro

För ytterligare information ang. räkenskapsåret 2009 gå in på:

http://www.globalsuzuki.com/corp info/financialinfo/index.html

x/ Affärsprognosen ovan är baserad på tillgänglig information och innehåller såväl risker som osäkerhet. Vänligen notera att det framtida resultatet kan variera kraftigt beroende på förändringar av olika faktorer som t ex ekonomiska villkor och efterfrågan på större marknader liksom valutafluktuationer (huvudsakligen Yen/US dollar och Yen/Euro.

2010-05-24

SUZUKI SVERIGE

Information

Håkan Engström

hakan-engstrom@telia.com

076/789 30 20 

Suzuki Motor Corporation, med huvudkontor i Hamamatsu, Japan, är världsledande producent av småbilar och världens tionde största biltillverkare. 2009 sålde företaget drygt 2,3 miljoner bilar och över 3 miljoner motorcyklar. Under räkenskapsåret 2008/2009 låg försäljningsintäkten (netto) på € 20,9 miljarder och vinsten på € 534 miljoner. Företaget, som grundades 1909, har en arbetsstyrka på c a 50 600 personer, affärer i 196 länder samt 6 fabriker i Japan och produktionsbaser i 22 länder som exempelvis Indien, Indonesien, Kina, Pakistan, Spanien, Thailand samt Ungern.  Med företagets tre affärsområden – bilar, motorcyklar och utombordsmotorer – har man försökt förkroppsliga sin affärsidé i uttrycket ”Way of Life!” som står för varumärkets hörnpelare ”excitement, ”straightforward”, ”value”, ”sporty” och ”spirit”.

Ämnen

  • Motor

Kontakter

Håkan Engström

Presskontakt PR-Konsult 076-789 30 20

Mattias Andersson

Presskontakt Marknadschef 08-517 323 00