Skip to main content

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden fortsätter nu med ny etapp

Nyhet   •   Feb 13, 2020 09:20 CET

Från v. i bild: Marie Hafström, byggledare IP-Only, Stefan Pettersson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Pontus Borg, platschef NCC, markerade starten för andra etappens fiberutbyggnad

I går (12/2) tog Svalövs kommun, IP-Only och NCC symboliska spadtag för den fortsatta utbyggnaden av bredband på landsbygden i kommunen. Det som IP-Only nu bygger ut med NCC som entreprenör är den andra etappen av total tre.

- Det är oerhört positivt att IP-Only kommer i gång med etapp två. Med den här etappen utbyggd kommer vi att nå 580 nya anslutningar och det är glädjande att vi redan nu når 85 procents anslutningsmöjlighet. Sedan arbetar vi fortsatt med etapp tre och här tittar vi på olika lösningar för att nå kommunens mål om 95 procent, säger Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

För etapp två är det NCC som utför fibernedläggningen på uppdrag av IP Only och just nu pågår arbete i södra delarna av etappen, i området kring Billeberga. Därefter kommer NCC att fortsätta från Billeberga och gå norrut mot Axelvold, Kågeröd och sedan österut mot Röstånga och slutligen söderut mot Ask. Ambitionen är att de första kunderna i Billeberga och området söderut kommer att få sin fiberanslutning installerad och driftsatt till sommaren 2020.

I etapp tre, området norr om Kågeröd och resterande del av norra Svalöv, arbetas det fortfarande med att hitta en ekonomisk lösning för utbyggnaden. Tillsammans med IP-Only tittar kommunen på en rad olika lösningar för att nå målet som säger att 95 procent av alla fastigheter ska ha möjlighet till en fiberuppkoppling. Bland annat undersöker man möjligheten för utökade samförläggningar, andra finansieringsmodeller samt kommunalt stöd. Här är anslutningar för e-hälsa och samhällsfunktioner, så kallade välfärdsportar, en viktig del.

- Här arbetar vi fortsatt för att finna en ekonomisk lösning för hela etapp tre, även för de fastigheter som tidigare inte hade möjlighet att få en anslutning. Nu kommer dessa åter upp för diskussion tillsammans med andra eventuella lösningar. Vi tittar till exempel på utsikten för att finna synergier med IP-Only:s projekt i Bjuv och Åstorp. Denna möjlighet hade vi inte vid planeringen för arton månader sedan, säger Robin Östlin, bredbandssamordnare i Svalövs kommun.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Robin Östlin, bredbandssamordnare Telefon: 0709-47 53 98
E-post: robin.ostlin@svalov.se