Gå direkt till innehåll
Från vänster i bild ser vi utvecklingsledare Arnela Kadic och processledare Janny Bildtgård i färd med att intervjua socialchef Marléne Andersson. Foto: Daniel Henriksson, Svalövs kommun.
Från vänster i bild ser vi utvecklingsledare Arnela Kadic och processledare Janny Bildtgård i färd med att intervjua socialchef Marléne Andersson. Foto: Daniel Henriksson, Svalövs kommun.

Nyhet -

FINSAM-projekt söker ungdomar för intervju

Just nu pågår en förstudie initierad av individ- och familjeomsorgen i Svalövs kommun och FINSAM Landskrona/Svalöv. Syftet är att ta reda på hur barn och ungdomar, som blivit boende- eller familjehemsplacerade, upplevt sin kontakt med kommunens verksamheter och andra myndigheter.

Det är Janny Bildtgård och Arnela Kadic från FINSAM som driver förstudien och just nu arbetar de med att intervjua barn och ungdomar samt övriga deltagare i förstudien. Men de är intresserade av att få intervjua fler ungdomar med erfarenhet från en placering.

Vem är det specifikt ni vill intervjua?


— Det är ungdomarna som är 13 år eller äldre och som är eller har varit placerad i ett boende, familjehem eller jourhem. Placeringen kan också ha varit på ett SiS-hem eller ett HVB-hem. De får gärna ha fyllt 18, för det blir lite enklare eftersom de inte behöver medgivande från vårdnadshavaren för att delta i förstudien, säger processledare Janny Bildtgård.

Inhämta kunskap om hur en boendeplacering upplevts

Målet som Janny och Arnela har med förstudien är att inhämta kunskap för hur man upplevt sin placering och hur man upplevt samverkan mellan olika aktörer som man varit i kontakt med.

— Det är viktigt att inhämta denna kunskap från ungdomarna direkt om man vill ha en bra grund att står på för att se vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förbättras. Men också för att se om det finns alternativa lösningar för att hjälpa och ta hand om dessa unga personer, säger utvecklingsledare Arnela Kadic.

Janny fyller på:

— Som sagt så är det en förstudie där vi inhämtar kunskap och som jag och Arnela sedan sammanställ i en slutrapport. I detta steg handlar det inte om att komma med lösningar utan det blir så fall i ett nästa steg.

För att delta i förstudien ska man vara skriven i Svalövs kommun men man kan ha sin boendeplacering någon annan stans i landet.

Om man vill hjälpa till genom att bli intervjuad, hur gör man då?

— Då är det bara att ringa mig eller Arnela, eller kontakta oss via mejl eller sms, säger Janny.

— Det är viktigt att nämna att alla som deltar förblir anonyma. Alla intervjupersoner avidentifieras i vår slutrapport, säger Arnela.

Förstudien sträcker sig fram till och med januari. Därefter förväntas rapporten presenteras för styrelsen i FINSAM och för socialnämnden samt individ- och familjeomsorgen i Svalövs kommun.

Kontaktuppgifter

Janny Bildtgård, processledare FINSAM
Tel: 0709-45 10 88
E-post: janny.bildtgard@svalov.se

Arnela Kadic, utvecklingsledare FINSAM
Tel: 0709-47 53 38
E-post: arnela.kadic@svalov.se

Följande aktörer ingår i förstudien:

 • Enheten för utredning och uppföljning (IFO).
 • Öppna insatser (IFO).
 • Socialnämndens ordf. samt 1:e vice ordf.
 • Ledningsgrupp, social sektor.
 • Före detta barnutredare inom socialtjänsten.
 • Socialstyrelsen.
 • Statens institutionsstyrelse (SiS).
 • Kommunpolis.
 • Humana.
 • Skola.
 • Familjehem.
 • Placerade barn och unga.
 • Vårdnadshavare.

Om FINSAM

FINSAM är ett samordningsförbund som består av parterna Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Region Skåne, Svalövs kommun och Landskrona stad. Förbundet är en arena för samverkan som erbjuder möjligheter att utveckla och förstärka befintliga samverkansstrukturer mellan parterna.
Verksamheter som är aktuella för finansiell samordning hos parterna är utbildningsförvaltningar, socialtjänst, omsorgsförvaltningar, primärvårdsenheter och psykiatri.

Läs mer på: finsamlandskronasvalov.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Johan Wikström

Johan Wikström

Presskontakt Kommunikations- och servicechef Kommunikation 0418-47 52 62

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun

Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden