Skip to main content

Föräldragrupper ska stötta pappor i sitt föräldraskap

Nyhet   •   Feb 13, 2020 13:00 CET

Under två lördagar i februari kommer en grupp män utbildas till nya ledare för pappagrupper utifrån materialet ”Pappa kom hem”. De kommer sedan att starta egna pappagrupper i sina respektive kommuner.

Samtalen kommer att beröra många olika perspektiv, alltifrån i vilken grad normer och attityder står i vägen för att dela lika på föräldraledigheten till ansvaret för att livspusslet ska gå ihop. Är det möjligt att påverka dessa normer och attityder så att föräldrar delar mer lika på de rättigheter och skyldigheter som föräldraskapet innebär?

- Idag tar män i Sverige bara ut en femtedel av dagarna med föräldrapenning under barnets två första år, och de tar ut färre dagar för vård av sjukt barn än vad kvinnor gör. Det leder till ojämställdhet på arbetsmarknaden och skapar negativa konsekvenser för kvinnors inkomster. Genom att istället dela föräldrapenning och ansvaret för barnets uppfostran och utveckling ges förutsättningar att skapa goda relationer till barnet. Det leder också till en mer jämställd arbetsmarknad och båda föräldrarna ges samma möjlighet att utvecklas i arbetslivet. Det är viktigt att nya pappor diskuterar dessa frågor tillsammans, säger Anna Molin, samordnare för projektet NyKraft.

Utbildningen genomförs som en del i projektet ”NyKraft” och det sker i samverkan mellan ABF Skåne, Svalövs kommun och åtta lokala ABF-avdelningarna i Skåne. Medel för projektet kommer från Länsstyrelsen Skåne.

- Brinner man för frågor som berör jämställhet och är förälder eller är man bara nyfiken och vill utbyta erfarenheter med andra pappor, då är man välkommen att delta i utbildningen, säger Eva Hartman, ABF Skåne.

Tanken är att deltagarna efter utbildningen ska gå vidare i sina kommuner och starta grupper där frågor om föräldraskap och jämställdhet kan tas upp i ett stärkande sammanhang tillsammans med andra pappor.

- Alla pappor oavsett bakgrund är välkomna att delta i grupperna. Frågorna som tas upp berör både pappor med svensk bakgrund och nyanlända pappor som vill samtala om sitt föräldraskap i förhållande till det nya landet, berättar Eva Hartman.

Särskilt fokus kommer att ligga på att nå och inkludera nyanlända pappor i grupperna, som efter utbildningens genomförande ska kunna starta upp nya pappagrupper tillsammans med familjecentraler och lokala föreningar runt om i Skåne.

En av de första familjecentraler som får en pappagrupp utifrån ”Pappa kom hem”-materialet i Skåne blir Familjecentralen Guldkornet i Svalövs kommun.

- Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv och genom att stärka föräldrarna kan vi bidra till att barns rättigheter tryggas i enlighet med barnkonventionen. ”Pappa kom hem” ger föräldrar verktyg till förändring och erbjuder vägar vidare in i andra stärkande sammanhang, säger Ann-Sofie Roslund, Samordnare på Familjecentralen Guldkornet.

Utbildningsledarna i projektet har en bakgrund inom organisationen MÄN, Jämställd Utveckling Skåne och ABF.Satsningen är ett exempel på hur samverkan mellan studieförbund och andra idéburna aktörer, kommuner, länsstyrelse och kommunförbund kan bidra till en hållbar och mer jämlik samhällsutveckling.

För mer information, vänligen kontakta:

Cesar Vargas, enhetschef
Tel: 0418-47 54 08
E-post: cesar.vargas@svalov.se

Eva Hartman, ABF Skåne
Tel: 0702-094699
E-post: eva.hartman@abf.se