Gå direkt till innehåll
I centrum på bilden ser ni socialsekreterare Jessica Molnar Kragh och bakom henne från vänster ser vi social socialrådgivare Torbjörn Bevheden, kandidat  Jessica från Lunds univeristet samt socialrådgivare Hanna Hammar.
I centrum på bilden ser ni socialsekreterare Jessica Molnar Kragh och bakom henne från vänster ser vi social socialrådgivare Torbjörn Bevheden, kandidat Jessica från Lunds univeristet samt socialrådgivare Hanna Hammar.

Nyhet -

Socialtjänst och skola bygger broar

Sedan årsskiftet besöker socialtjänstens enhet för utredning och uppföljning förskolor och skolor i kommunen för att informera om socialtjänstens arbete med barn och unga samt hur processen ser ut vid en orosanmälan om att ett barn far illa.

Det är socialsekreterarna Jessica Molnar Kragh och Martina Christiansson som till vardags bedömer om de orosanmälningar som kommer in till socialtjänsten ska generera i en utredning eller inte.

Varför är ni ute i olika verksamheter och informerar?


— Vi gör detta för att berätta om vårt arbete och för att påminna om anmälningsskyldigheten. Men också för att bygga ett förtroende mellan oss som utreder och de som anmäler. De får ett ansikte på vem vi är och förhoppningsvis upplevs avståndet mellan oss och verksamheterna lite kortare om man har frågor och funderingar helt enkelt, säger Jessica.

Martina fyller på:

— Vi berättar om vad de ska tänka på vid en orosanmälan. Allt för att underlaget ska innehålla rätt information och vara av sådan kvalitet att vi kan fatta ett rättvist beslut. Sedan beskriver vi processen om hur ett beslut fattas, om varför vi inleder eller inte inleder en utredning.

Målet är att alla skolor ska få ett besök per år

Informationsträffen på Parkskolan är den sjätte skolan som Jessica och Martina besökt sedan starten i januari och målet är att alla förskolor och skolor, både kommunala och privata, ska få ett besök av socialtjänsten.

— Vi har skickat ut mejl till alla rektorer och vår chef, Marie Brynbo, har också via sina nätverk berättat om möjligheten att få ett besök av oss. Vår förhoppning och det vi vill arbeta in är att vi en gång per år besöker alla skolor i kommunen, säger Martina.

Jessica och Martina berättar att de fått väldigt positiv feedback efter besöken och till följd av detta har det fått önskemål om att bland annat komma ut och informera på föräldramöten och i verksamheter som inte tillhör kommunen.

— Vi vill gärna träffa så många som möjligt för att informera om anmälningsskyldigheten och vårt arbete för att vi i förlängningen ska kunna göra det bästa för barnen i Svalövs kommun. Så är det någon skola som planerar ett större föräldramöte är det bara att höra av sig till oss, berättar Martina.

— Till exempel har vi varit på Familjecentralen Guldkornet och deras babyträff och vi ska snart besöka Folktandvården här i Svalöv, säger Jessica.

I samband med informationsträffarna händer det att kommunens Öppna insatser också är med och berättar om vad deras verksamhet har möjlighet att erbjuda.

— Om man får beviljat stöd från socialtjänsten så är det oftast via Öppna insatser i form av familjebehandling. Förutom biståndsbeviljade insatser så erbjuder de också upp till fem biståndslösa samtal och det är något som många inte riktigt känner till, säger Jessica.

Martina fortsätter:

— Är man tidigt ute med att hjälpa en familj så är Öppna insatsers samtal ett stöd som kanske räcker för att komma till rätta med problematiken som finns inom familjen. Och känner Öppna insatser att samtalen inte ger det stöd som krävs så tar de kontakt med mig och Jessica för att eventuellt utreda andra möjligheter.

Hur gör man en orosanmälan?

Vem som helst kan göra en orosanmälan men arbetar man inom skolan har man som medarbetare en skyldighet att anmäla om man får vetskap eller misstänker att ett barn far illa.

— Det absolut enklaste är att använda vår e-tjänst som finna i kommunens e-tjänstportal och som man hittar via kommunens webbplats. Den är tillgänglig för alla och man anger om man är privatperson eller om man gör det i sin tjänst. Som privatperson kan du väja att göra det anonymt men som anställd i kommunen måste du berätta vem du är, säger Martina.

Och Jessica kompletterar:

— Det går även att ringa oss för att anmäla men också för att få rådgivning samt ansöka om stöd. Vi har en mottagningstelefon som är öppen vardag mellan 10.00 till 12.00 och mellan 15.00 och 17.00. Den är till för både medborgare och för anställda i kommunen.

Relaterad information

Kontakta utredning och uppföljning
Tel: 0418-47 50 63. Vardagar kl. 10.00-12.00 och 15.00-17.00.

Öppna insatser

Läs mer på kommunens webbplats om Öppna insatser och hur man kontakter dem.

Text och foto: Daniel Henriksson, Svalövs kommun.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Johan Wikström

Johan Wikström

Presskontakt Kommunikations- och servicechef Kommunikation 0418-47 52 62

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun

Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden