Gå direkt till innehåll
2020 års kulturpristagare och kulturstipendiat är...

Pressmeddelande -

2020 års kulturpristagare och kulturstipendiat är...

Erik Nylund - Svalövs kulturpris 2020

Erik Nylund får Svalövs kulturpris 2020 med motiveringen:

"I ett två kvadratmeter litet hemmakontor på Svalegatan i Svalöv sitter Erik Nylund och skapar illustrationer och grafik till hela världen. Varje vecka sedan tio år tillbaka medverkar han med illustrationer i HD/Sydsvenskan på söndagar. Utöver detta ritar han allt från interaktiva illustrationer för digitalt undervisningsmaterial, till nu senast uppdraget att göra en 2 x 5 meter stor illustration åt British Library i London. Anmärkningsvärt att det uppdraget gick till en svensk! Våren 2020 hade Erik en corona-säkrad utställning på Spargodt gård utanför Tågarp. Då visade han främst upp sina illustrationer från dagspressen."

Fakta: Svalövs kulturpris 2020
Svalövs kommuns kulturpris delas årligen ut som belöning för värdefulla och förtjänstfulla insatser som berikat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden, till exempel inom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, arkitektur, form/design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, kulturpedagogik eller annat jämförbart område.

Priset utgörs av ett konstverk ur den årliga samlingsutställningen med Svalövskonstnärer, som visas på Svalövs bibliotek den 8-30 oktober. Priset är hemligt fram till utdelningen, som sker senare i höst i samband med att kommunfullmäktige sammanträder.

Kitty Andersson - Svalövs kulturstipendium 2020

Årets pristagare är Kitty Andersson. Kitty är från Teckomatorp och hon studerar musik på Mega Musik gymnasieskola i Helsingborg, där hon kommer att ta examen 2021. Hon är även sångerska i bandet Viceroy. Sedan 8 års ålder har Kitty deltagit i workshops och musikaler hos Lovewell Institute for the Creative Arts. Stipendiet syftar till fortsatt deltagande hos Lovewell och sånglektioner. Kitty kommer att redovisa sitt stipendium för Bildningsnämnden senast den 31 augusti 2021.

Fakta: Svalövs kulturstipendium 2020
Svalövs kommuns kulturstipendium delas ut för att stödja fort- och vidareutbildning samt utveckling inom områden såsom musik, teater, dans, litteratur, bildkonst, film, foto, arkitektur, form och design, museer, arkiv, hembygdsvård, hemslöjd, folkbildning eller annat jämförbart område. Kulturstipendiet skall förbehållas unga personer eller personer som sadlat om och således är unga i det nya sammanhanget.

Kulturstipendiaten skall vara född eller bosatt i Svalövs kommun. 2020 är stipendiesumman 20.000 kr. Stipendiet kan delas mellan två eller flera personer men i år får en stipendiat hela summan. Stipendieutdelning sker senare i höst i samband med att kommunfullmäktige sammanträder.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Elisabet Viktorsson, kulturchef
Telefon: 0709-47 51 34
E-post: elisabet.viktorsson@svalov.se

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.


Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden