Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos.
Foto: Mostphotos.

Pressmeddelande -

Demensvården fortsätter framgångsrikt kvalitetsresan

Den senaste statistiken för Svalövs kommuns demensvård på särskilt boende visar att verksamhet och medarbetare fortsatt levererar hög kvalité för brukare med demenssjukdom.

För att få en indikation på kvalitén inom Svalövs kommuns demensvård beslutade socialnämnden 2021 att verksamhetens arbete skulle följas upp genom kvalitetsregisterna BPSD-registret och SveDem. Kommunens demenssjuksköterska har sedan dess tillsammans med demensenheterna på kommunens olika särskilda boenden arbetat systematiskt med dessa register och över tid ser vi nu hur kvalitén för de olika mätindikatorerna stadigt pekar uppåt.

— Det är en fantastisk resa vi får var med om. Att kunna ge en personcentrerad omsorg med hög kvalitet är nyckeln i all demensvård och jag blir verkligen stolt när jag ser den fina statistiken. Det är ett kvitto på det fantastiska arbetet som personalen gör för brukarna, säger socialnämndens ordförande, Aase Jönsson (KD).

Svalövs kommun ligger över rikssnittet i samtliga mätningar

I BPSD-registrerar följer personalen kontinuerligt upp 12 olika symtom hos brukarna och i SveDem är det 15 indikatorer hos den enskilde som registreras. Enligt statistiken ligger Svalövs kommun över rikssnittet i samtliga kategorier som mäts och sedan 2021 pekar också utvecklingskurvorna för samtliga mätindikatorer i positiv riktning.

— En positiv trend, som är extra glädjande, är att användandet av ångestdämpande läkemedel stadigt går ner. Här ligger vi markant under rikssnittet. Det är också glädjande att se hur arbetet med multiprofessionella team, som inrättades 2022, resulterat i hög omsorgskvalitet, säger Aase Jönsson.

Merparten av statistiken i BPSP-registret och SveDem är offentlig för allmänheten att ta del av.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Aase Jönsson (KD), socialnämndens ordförande
Telefon: 0418-47 50 00 (växel)
E-post: aase.jonsson@svalov.se

För statistisk detaljerad information, vänligen kontakta:

Eva Granvik, demenssjuksköterska
Telefon: 0418-47 52 11
E-post: eva.granvik@svalov.se

Fakta

Om BPSD-registret
BPSD-registret utvecklades på Kunskapscentrum för demenssjukdomar vid Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister sedan 1 november 2010. Det följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet är att kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom samt att bidra till forskning och utveckling.

Läs mer om
BPSD-registret
Källa:
BPSD-registret.

Om SveDem

SveDem är ett nationellt kvalitetsregister som startade 1 maj 2007. Syftet är att samla in data om personer med demenssjukdom för att kunna förbättra och utveckla vården av demenssjuka i Sverige. Målet är skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer med demenssjukdom.

Läs mer om
SveDem
Källa:
SveDem – Svenskt register för kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Kontakter

Johan Wikström

Johan Wikström

Presskontakt Kommunikations- och servicechef Kommunikation 0418-47 52 62

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun

Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden