Gå direkt till innehåll
Karta över potentiella områden för SMR
Karta över potentiella områden för SMR

Pressmeddelande -

Genomförbarhetsstudie avseende AMR/SMR är klar

I december 2022 föreslog Svalövs Energi AB att en studie borde genomföras som syftar till att utröna om det är möjligt att placera mindre kärnkraftsreaktorer av avancerad typ inom Svalövs kommuns geografiska område. De reaktormodellerna som avsågs var Advanced Modular Reactor (AMR) samt Small Modular Reactor (SMR).

Den så kallade genomförbarhetsstudien skulle främst ske genom granskning av befintliga dokument och kartor. Vidare skulle studien göras utifrån ett antagande om att regulatoriska och politiska förutsättningar finns för att möjliggöra placeringen av kärnkraftsreaktorer inom Svalövs kommun.

Bakgrunden till genomförbarhetsstudien är bland annat att Sveriges elanvändning förväntas öka markant i framtiden och att landets södra del har en låg andel planerbar energi-produktion. Efter ett positivt beslut från ägaren, Svalövs Kommunhus AB, i april 2023 påbörjades upphandlingen av lämplig konsultfirma och nu har studien färdigställts.

Resultatet av genomförbarhetsstudien visar att det kan vara möjligt att placera mindre reaktorer inom fyra områden i kommunen. Ett område i kommunens västra del samt tre områden i det sydöstra hörnet av Svalövs kommun.

David Bohgard, som har varit uppdragsledare från Ensucon AB, påpekar dock att denna studie är bara det första steget samt att många fler undersökningar behövs om man vill gå vidare med frågan om lokalisering av dessa mindre reaktorer.

- Vi tar med oss resultatet av denna första studie inför vår långsiktiga planering inom bolaget säger Anders Möller, VD för Svalövs Energi AB. Kunskap är aldrig tungt att bära och nu vet vi mycket mer om de specifika förutsättningarna inom Svalövs kommun.säger Anders Möller vidare.

  Styrelseordförande i Svalövs Energi AB Mats Hannander (SD) håller med och framhåller också att tekniken rör sig fort framåt med det nyvakna intresset för kärnenergi världen över.

  - Att bygga nya reaktorer tar tid och vi måste kunna hantera utvecklingsfrågor på lång sikt såsom denna fråga likväl som mindre insatser som kommer att ske i den nära framtiden avslutar Mats Hannander (SD).

   Rapporten (Utredning av lokalisering för små modulära reaktorer) är en helt öppen handling som finns att hämta på kommunens webbplats. (Klicka här).

   - Rapporten är en viktig bit i kunskapsbyggandet kring energifrågor både lokalt men även i viss mån nationellt. Nu får vi invänta vad Energibolaget anser att nästa steg ska bli. Styrelseordförande i Kommunhus AB - Teddy Nilsson (SD)    För mer information:

    Anders Möller, VD – anders.moller @svalov.se

    Telefon: 0418-475421

    David Bohgard, Uppdragsledare Ensucon AB - david.bohgard@ensucon.se

    Rapporten i dess helhet hittas på Svalövs kommuns hemsida; LÄNK

    Relaterade länkar

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner


    Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

    Kontakter

    Johan Wikström

    Johan Wikström

    Presskontakt Kommunikations- och servicechef Kommunikation 0418-47 52 62

    Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

    Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

    Svalövs kommun
    Herrevadsgatan 10
    268 80 Svalöv
    Sweden