Gå direkt till innehåll
Ingen brytning av kaolin vid Billinge fälad

Pressmeddelande -

Ingen brytning av kaolin vid Billinge fälad

Högsta domstolen meddelar inget prövningstillstånd för Svenska Kaolin AB, vilket innebär att mark- och miljööverdomstolens beslut att inte bevilja företaget tillstånd att bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad kvarstår.

Domen avkunnades i onsdags och Högsta domstolen gör samma bedömning som tidigare rättsinstanser gjort, nämligen att inte tillåta brytning av kaolin i det aktuella området som gränsar till Svalövs, Eslövs och Klippans kommun.

- Äntligen har detta segdragna ärende nått sitt slut och att det inte blir någon brytning av kaolin i området är mycket glädjande för våra invånare i Svalövs kommun och våra grannkommuner. Nu har saken prövats i högsta instans och därmed ser vi detta som avslutat och kan blicka framåt, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Området där Svenska Kaolin AB ville bryta kaolinet gränsar till Natura 2000-området Jällabjär, vilket skulle innebära stor påverkan på Rönneåns dalgång och de angränsande kommunerna. För Svalövs kommuns del skulle det bland annat inneburit att huvudparten av transporterna skulle passerat genom Röstångas tätort.

Redan 1994 lämnade Svenska Kaolin AB in en ansökan om att få bryta kaolin vid Billinge fälad. Mark- och miljödomstolen kom 2017 fram till att kaolinbrytning inte är förenligt med miljöbalkens krav och gav därför inte företaget något miljötillstånd. Svenska Kaolin AB valde då att överklaga till mark- och miljööverdomstolen som gjorde samma bedömning som tidigare instans, vilket nu även Högsta domstolen gjort.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0418-47 50 18
E-post: teddy.nilsson@svalov.se

Vad är kaolin?
Kaolin är en vit, mjuk och plastisk lera som är en vittringsrest, ett sediment eller en sedimentär bergart. (Källa: NE, uppslagsverket)

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden