Gå direkt till innehåll
Kommunen öppnar inte badet i Röstånga

Pressmeddelande -

Kommunen öppnar inte badet i Röstånga

Svalövs kommun väljer att initialt inte öppna upp badet i Röstånga för säsongen. Anledningen är en rad akuta brister i anläggningen som framkommit i en extern statusbedömning som kommunen beställt utifrån pågående förhandlingar runt anläggningens framtid.

Statusbedömningen av badet genomfördes under april månad och en preliminär rapport överlämnades till kommunen i vecka 22.

I den preliminära rapporten redogörs det för ett stort antal brister, varav en del är så pass allvarliga att akuta åtgärder krävs för att trygga badgästernas säkerhet och personalens arbetsmiljö. Det har även noterats långt gångna skador på bassängkonstruktionerna samt byggnadsdelar på området.

- Utifrån de nu dokumenterade bristerna kan vi utifrån en uppenbar olycksrisk, beklagligt nog, inte öppna badet för säsongen. Det är ett tråkigt beslut som kommunstyrelsen nu tvingats att fatta och som påverkar många. Vi hade önskat att verkligheten var en annan, men nu är vi här och rapporten ger en beskrivning som helt enkelt inte gör det möjligt att ta badanläggningen i bruk, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Det är med denna bakgrund som rapporten togs upp på kommunstyrelsen möte i dag och kommunstyrelsen tog beslut om att uppmana samhällsbyggnadsnämnden att hålla badet stängt till dess att verksamheten kan bedrivas säkert. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrogs också att återkomma med förslag på tidplan och åtgärder samt att omedelbart kontakta och informera hyresgästen om den uppkomna situationen.

- Det är verkligen trist och beklagligt. Nu får vi sätta oss ner tillsamman med berörda parter och titta på framtiden för badet, säger Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0709-47 50 18
E-post: teddy.nilsson@svalov.se

Stefan Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämnden
Tel: 0706-74 04 90
E-post: stefan.petterssons@svalov.se

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.

Presskontakt

Daniel Henriksson

Daniel Henriksson

Presskontakt Kommunikationschef 0418-47 50 24

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.

Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv