Gå direkt till innehåll
Kommunen spärrar inköp av Kronfågels produkter

Pressmeddelande -

Kommunen spärrar inköp av Kronfågels produkter

Med anledning av de uppmärksammade problemen vid slakt av kycklingar i fabriken i Valla kommer Kronfågels produkter inte beställas till kommunens verksamheter från och med måndag den 31 maj.

Svalövs kommun har högt ställda krav på god djurhållning i sina upphandlingar och dessa kan Kronfågel för närvarande inte garantera. Varor från Kronfågel spärras därför för inköp till dess att kommunen får garantier för att ställda krav uppfyllts.

Inköpsstoppet är kvar till dess att vi är försäkrade om att Kronfågel följer lagstiftningen.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Ida Thrane, kostchef
Telefon: 0709- 47 51 09
E-post: ida.thrane@svalov.se

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden