Gå direkt till innehåll
Ny läroplan och nya kursplaner i grundskolan och grundsärskolan

Pressmeddelande -

Ny läroplan och nya kursplaner i grundskolan och grundsärskolan

Den 1 juli 2022 införs nya läroplaner för grundskolan och grundsärskolan i Sverige. Svalövs kommun har gjort ett gediget arbete för att tänka om kring undervisning och bedömning i enlighet med läroplanernas avsikt och i förhållande till de nya kursplanerna.

Läroplanen innehåller kursplaner för varje ämne, som i sin tur består av tre delar - syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Skolverket har gjort ändringar i samtliga tre delar. Syftestexten betonar fakta och förståelse, det centrala innehållet är anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression, och kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

- Att arbeta med kursplanerna i enlighet med Skolverkets intentioner kräver ett nytt tankesätt. Vi har förberett oss sedan mitten av höstterminen 2021, vilket nu resulterat i att vi utvecklat ett koncept som vi tror mycket på, säger utbildningschef Hans Dahlqvist.

Förslaget på nytt koncept för arbetet med nya läroplanen och de reviderade kursplanerna beslutades av sektor utbildning den 9 mars 2022. Utgångspunkten är att undervisningen ska utgå från syfte och centralt innehåll. Därefter görs en sammantagen bedömning utifrån berörda kunskapskrav, i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

- Syftet med det nya konceptet är att det ska bli tydligt för elever och vårdnadshavare, men också underlätta lärarnas arbete, säger rektor Göran Hagberg.

Arbetet med implementering av läroplanerna pågår parallellt sedan höstterminen 2021 genom gemensam kompetensutveckling av all personal inom grundskola och grundsärskola i Svalövs kommun.

För ytterligare information om Lgr22, se separat dokument.

För mer information kontakta:
Hans Dahlqvist, Utbildningschef
Telefon: 0418-47 50 35
E-post: hans.dahlqvist@svalov.se

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.

Kontakter

Johan Wikström

Johan Wikström

Presskontakt Kommunikations- och servicechef Kommunikation 0418-47 52 62

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden