Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Första spadtaget för byggstarten på Norra Kyrkvången

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Första spadtaget för byggstarten på Norra Kyrkvången

Byggstart för 38 fribyggartomter och ett radhuskvarter i Svalövs tätort. Inflyttningen till kommunen ökar och efterfrågan på bostadsmark är hög.

Norra Kyrkvången karaktäriseras av grönska, med en park i det sydvästra hörnet och ett genomgående grönt stråk för fotgängare och cyklister. Området ligger bra till i norra kanten av Svalövs tätort, nära service, skolor och natur. Inom området förbereds det för 38 fribyggartomter och ett radhuskvarter. Området kommer att få anslutningar till Trumpetgatan i söder, Bleckblåsaregatan i öster och mot Trafikverkets väg 1217 i norr. En gång- och cykelväg kommer att anläggas västerut över ett fornlämningsområde.

Entreprenaden som startar nu omfattar gator, gång- och cykelbanor, vatten- och avloppsledningar, belysning, datafiber och elkraft.

Arbetet kommer att pågå under 2022.

Tid: tisdagen den 26:e april, klockan 11.00.
Plats:
Korset mellan Bläckblåsaregatan och Instrumentgatan, Svalöv.

Vid första spadtaget medverkar:
Teddy Nilsson (SD), Kommunstyrelsens ordförande.
Stefan Pettersson (M), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.


Vid frågor, vänligen kontakta:
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
Telefon: 0418-47 50 91
E-post: mats.dahlberg@svalov.se

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden