Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressvisning: Nu river vi byggnaderna på Södra BT Kemi-området!

Projekt Efterbehandling av BT Kemi tar ett viktigt steg framåt i och med att vi startar rivningen
av byggnader på det södra området.

Globax är den entreprenör som har handlats upp och konsultbolaget Hifab kommer att sköta
kontrollen på plats.

Entreprenadarbetena kommer att pågå under april-juni 2013. Kostnaden för rivningen
beräknas till cirka 500 tkr.

Rivningen kommer att gå till så att saneringspersonal från Globax först kommer att sortera ut
allt miljöfarligt material ur byggnaderna. Därefter kommer en rivningsutrustad grävmaskin att
påbörja sitt arbete med att demontera huskropparna. Det mesta av materialet kommer att
återbrukas och återvinnas. Idag kan så gott som alla material återvinnas utom gips och
gammal isolering. De delar av byggnaderna som det finns värde i kommer att plockas ut
separat och säljas. Globax kommer totalt att ha fyra personer på plats, två som arbetar med
saneringen av byggnaderna och två som arbetar med själva rivningen.

Välkommen till pressvisning av arbetsområdet 24/4 kl. 13.30

KS ordförande Birgitta Jönsson och BT Kemi styrelsens ordförande Hans-Inge Svensson
finns på plats för att berätta mer och ta det symboliska första skoptaget!

Meddela gärna om du/ni kommer.

Har ni frågor inför pressvisningen, hör av er till BT Kemi Efterbehandlings projektledare:
Eva Sköld
Tel: 0418-47 53 91
Mobil: 0709-47 53 91
eva.skold@svalov.se
Mycket välkomna!

Ämnen

Kategorier

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.300 invånare.

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.

Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv