Gå direkt till innehåll
På bilden ser vi ett fordon för serviceresor på Skånetrafiken. Bilarna i SkåneFlex kommer troligtvis ha en annan färg än gul. Men det får vi återkomma till.
På bilden ser vi ett fordon för serviceresor på Skånetrafiken. Bilarna i SkåneFlex kommer troligtvis ha en annan färg än gul. Men det får vi återkomma till.

Pressmeddelande -

Skånetrafiken testar flexibel kollektivtrafik i Svalövs kommun

En mindre buss som körs på beställning där kunderna bestämmer vart de vill resa; i höst ska Skånetrafiken testa SkåneFlex tillsammans med tre kommuner. Svalövs kommun är en av de utvalda kommunerna som ska få möjlighet att prova det nya konceptet.

Behoven av resande skiljer sig åt i Skåne, mellan stad och landsbygd. Den kollektivtrafik som finns idag möter vissa behov, men Skånetrafiken vill ta reda på hur man kan möta fler. Tillsammans med kommunerna Svalöv, Sjöbo och Tomelilla ska Skånetrafiken därför testa en ny typ av kollektivtrafik.

SkåneFlex är en mindre buss som körs på beställning, utan tidtabell eller fast linjesträckning. Kunderna bestämmer när och vart de vill resa. Idén är att resenärerna ska kunna göra sina beställningar via en app eller via telefon. Resorna utförs sedan med små bussar inom ett definierat geografiskt område och under angivna tider.

- Vi vill utforska nya arbetssätt, hur vi kan tänka och jobba mer innovativt för att ta reda på hur kollektivtrafiken på landsbygden kan utvecklas och optimeras, därför testar vi SkåneFlex, säger Anders Yngve Söderstjerna, avdelningschef för strategi och affär på Skånetrafiken.

SkåneFlex är ett test och ska starta hösten 2024 och pågå under cirka ett år. SkåneFlex är del av en lärande process, där Skånetrafiken vill utmana och testa nya sätt att bedriva kollektivtrafik. Löpande under hela testtiden, är det viktigt med nära dialog med invånare och resenärer, och utifrån det utveckla och anpassa tjänsten, baserat på nya lärdomar.

- Vi är stolta över att nu kunna lansera SkåneFlex. Skåne är stort och skiljer sig mycket åt mellan stad och landsbygd. Med detta pilotprojekt hoppas vi kunna möta behoven för att kunna välja att resa kollektivt på ett nytt, smidigt och innovativt sätt. Med denna lösning hoppas vi får fler att resa med Skånetrafiken och bidra till ett mer hållbart och miljömässigt resande, säger Carina Zachau (M) ordförande kollektivtrafiknämnden.

Svalövs kommun ser fram emot satsningen och uppskattar att det ska testas i deras landsbygd.

- Jag är både glad och stolt över att detta projekt har landat hos oss i Svalövs kommun. Vi är en utpräglad landsbygdskommun och vill gärna vara med i utvecklingen av framtidens resande för våra invånare. Det undertecknade avtalet blir starten på en spännande resa, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande för Svalöv.

Även Sjöbo och Tomelilla har förväntningar på projektet och hoppas kunna bidra för att utveckla en ny typ av kollektivtrafik.

- SkåneFlex är ett mycket intressant projekt! Jag tror det är helt rätt väg för att få en kollektivtrafik som fungerar i mindre orter, säger Magnus Weberg (M) kommunstyrelsens ordförande för Sjöbo.

- Äntligen kommer vi vidare i att etablera SkåneFlex som varit en hjärtefråga för oss. Genom denna lösning kan befintliga stråk av kollektivtrafik ge en täckande service för sydöstra Skåne framöver. Hoppas på ett positivt utfall i detta, säger Per-Martin Svensson (M) kommunstyrelsens ordförande för Tomelilla.

Läs mer om SkåneFlex på Skånetrafikens hemsida.

Korta fakta om SkåneFlex:

  • SkåneFlex startar i september i Svalöv
  • SkåneFlex startar i oktober i Sjöbo/Tomelilla
  • Resenärerna kommer att resa med Skånetrafikens vanliga biljetter, som köps i appen, på hemsidan, biljettautomater, kundservice eller hos ombud.
  • I Svalöv och Sjöbo/Tomelilla kör Nobina och Bergkvarabuss den upphandlade trafiken och kommer därför ingå i testet.
  • I stället för traditionella hållplatser kommer SkåneFlex ha ett stort antal virtuella hållplatser inom kommunerna.
  • All ordinarie linjelagd trafik i dessa områden kommer att fortsätta som planerat under testperioden.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0418-47 50 18
E-post: teddy.nilsson@svalov.se

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Kontakter

Johan Wikström

Johan Wikström

Presskontakt Kommunikations- och servicechef Kommunikation 0418-47 52 62

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun

Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden