Gå direkt till innehåll
Bildkälla: Eva Nelander Juntunen, detalj.
Bildkälla: Eva Nelander Juntunen, detalj.

Pressmeddelande -

Svalövs kommun tar emot en konstdonation av Eva Nelander Juntunen

Bildningsnämnden beslutade den 14 september att tacka ja till en konstdonation, omfattande 18 objekt av Eva Nelander Juntunen. Verken är utförda i olika tekniker, från broderi till alfreskomålning. Motiven varierar: abstrakta verk, bokstäver, djur – det är en bred produktion som sträcker sig över decennier. Donationen kommer att ingå i en utställning på Svalövs bibliotek med valda verk av konstnären ur kommunens samlingar. Utställningen visas under perioden 2021-12-06 – 2022-01-08 och sedan kommer verken att placeras ut i kommunens verksamheter.

Eva Nelander Juntunen

Eva Nelander Juntunen flyttade till Svalövs kommun i mars 1974 och här har hon levt och verkat fram till 2021. Inför en flytt till Landskrona ställde Eva frågan till kommunen om man ville ta emot en donation av konst.

Eva är främst textilkonstnär men hon arbetar i flera material och tekniker. Hon finns representerad i kommunens konstsamling sedan tidigare men inte i bredden av sin produktion. Före donationen fanns Juntunen representerad med elva verk, samtliga i textil.

För mer information kontakta:

Elisabet Viktorsson, Kulturchef
Telefon: 0418-47 51 34
E-post: elisabet.viktorsson@svalov.se

Ämnen

Regioner


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
Sweden