Gå direkt till innehåll
Illustration av tillväxt i Svalövs kommun
Illustration av tillväxt i Svalövs kommun

Pressmeddelande -

Tillväxt på 18,8% placerar Svalöv i topp av Sveriges kommuner

I Svalöv blomstrar framtidens möjligheter. Med en imponerande tillväxt på 18,8% i skattekraften och en befolkningstillväxt på över 3% under de senaste fem åren, är det tydligt att kommunen står inför en ljus framtid.

Bakom dessa tillväxtsiffror ligger en rad olika faktorer som tillsammans drivit Svalövs utveckling framåt. Befolkningsökningen på över 3% tyder på en attraktivitet och livskvalitet som lockar nya invånare till kommunen, vilket i sin tur bidrar till en ökad mångfald och dynamik.

En viktig faktor i Svalövs tillväxt är det ökade antalet arbetstillfällen och ökade inkomster från både kommunala företag och invånare. Genom investeringar i det lokala näringslivet har kommunen sett en ökning av sysselsättningen och en ökad ekonomisk aktivitet. Detta har i sin tur stärkt kommunens ekonomi och bidragit till en förbättrad livskvalitet för dess invånare.

- Tillväxten i skattekraft för Svalövs kommun indikerar tydligt att vårt arbete med kommunens utveckling och attraktionskraft varit en framgångsfaktor. Genom att skapa en attraktiv miljö för företagande och innovation har dörrar öppnats för ekonomisk tillväxt och ökat välstånd för våra invånare, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

  Skattekraften, som nu ligger på 220 785 kr per invånare, är en viktig indikator på Svalövs ekonomiska styrka och möjlighet att finansiera och investera i kommunens välfärd och infrastruktur. Denna ekonomiska stabilitet ger kommunen en förutsättning för framtida tillväxt och utveckling inom näringslivet.

  - Vår skattekraft är en väldigt viktig grund för Svalövs ekonomi. Den låter oss investera i saker som vi alla bryr oss om. Det är den här stabiliteten som gör att vi kan växa och utvecklas tillsammans, säger Anna Berg von Linde (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

   En central del av Svalövs vision är vårt fokus på att skapa en gynnsam miljö för företagande och investeringar. Genom att underlätta för företag att etablera sig och växa i kommunen har Svalöv skapat en plattform för långsiktig ekonomisk framgång.

   - Vi satsar på att vara en plats där våra kommuninvånare kan växa och trivas. Genom att skapa en miljö som välkomnar trygghet och framtidsutveckling, ser vi till att Svalöv är redo för en hållbar och framgångsrik framtid, säger Aase Jönsson (KD), kommunalråd.

    Sammanfattningsvis är Svalövs ökade placering inom skattekraften en påminnelse om potentialen hos lokala samhällen att skapa en positiv och hållbar framtid för sina invånare. Genom en kombination av strategiska åtgärder, samarbete och en visionär ledning fortsätter Svalöv att vara en plats där möjligheterna är många och framtiden är ljus.

    Källa SCB.

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner


    Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

    Kontakter

    Johan Wikström

    Johan Wikström

    Presskontakt Kommunikations- och servicechef Kommunikation 0418-47 52 62

    Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

    Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 500 invånare.

    Svalövs kommun

    Herrevadsgatan 10
    268 80 Svalöv
    Sweden