Blogginlägg -

Ljusning

Jag har i egenskap av assistent precis varit i samtal med Emilio el-Lauren, han ringde mig och var rasande. Rasande över att, som han upplever det, vi i Chapmanska samfundet inte får den uppmärksamhet vi förtjänar för de projekt vi bedriver. Aftonbladet hade fått ett samtal på ämnet, Emilio hade ringt  upp deras växel och helt enkelt frågat om varför det inte skrivs något om exempelvis projektet It Boys som nu upplever ett starkt uppsving efter en feature i en av Tysklands största tidningar i samband med modeveckan. Måhända framstår det som lite tveksamt, varför Svenska media borde intressera sig för projekt utomlands, men betänk då andra gånger svenska projekt nått framgång utomlands utan nämnvärd bevakning från den hemmavarande pressen och det löjeväckande i detta. Ett exempel Emilio själv tog upp är the Hives som länge rönte framgång i landet på andra sidan havet, utan att ha nämnvärd uppmärksamhet här hemma.

Vi har ju även mer geografiskt närliggande projekt som de kortfilmer som ingår i Vapnet-sviten, men också Spindelgången är något som torde röna kulturskribenters intresse, då vår typ av konstnärlig ambition och förmåga är av sällan skådat slag. Denna sista beskrivning ter sig givetvis osvensk i sitt slag (osvensk, ett överlag föraktvärt adjektiv men i sammanhanget ändock passande, och brukas väl oftast av den irriterande människotyp som efter ett halvårs utlandsstudier för en ihållande klagan över "det typiskt svenska". Äcklande.), men likväl sann.

Arbetet fortskrider alltjämt, och det är blott en tidsfråga innan arken under Chapmansk piratflagg lämnat hamn.

MVH Assistenten

Ämnen

  • Bio, film, foto

Kontakter

Hugo Svanborg

Presskontakt sir Vaehs Exekutiv assistent 076-105 10 42