Pressmeddelande -

Ung Företagsamhets undersökning 2006 visar:

Ung Företagsamhets undersökning 2006 visar: ”Vi har idéer men saknar kapital” Under läsåret 2005/2006 drevs 3 360 företag av drygt 11 700 elever. Om tio år kommer 23 procent av dem att starta eget och i snitt anställa 3-4 personer. Det innebär att dessa elever kommer att skapa 12 000 nya jobb. - Vi tror att den siffran skulle öka om inte svårigheter med finansiering uppfattades som ett problem. Därför var årets riskkapital tema under SM, säger Lo Söderlund, VD för Ung Företagsamhet. Signhild Arnegård Hansen, Vice ordförande för Svenskt Näringsliv och tillika ordförande för Ung Företagsamhet menar att det krävs en förändring i regelverket som gör det mindre riskabelt för privatpersoner att investera i företag. - Att tillväxt och arbetsmarknad gynnas av det ser vi till exempel i Storbritannien. Att extrakapital är viktigt håller Tom Berggren, VD för Svenska Riskkapitalföreningen, med om. Han säger att 150 000 personer i dag jobbar i företag som till viss del ägs av rikskapitalbolag. - En siffra som ökar med sju procent varje år, säger han. Att kapital kan skapa större företag är med andra ord viktigt, men Susanna Baconcini och Anna Omstedt menar att det viktigaste är att ha en bra idé, att satsa och våga göra misstag. Det handlar mer om en livsstil enligt dem. Något som Claes de Neergard VD Industrifonden håller med om. - Vi behöver fler företagare och det får vi framförallt genom goda förebilder, säger han. Under UF-året är hälften av företagarna tjejer. I vuxen ålder förändras strukturen och hittills är det övervägande killarna som fortsatt driver företag. Nu finns fler kvinnliga förebilder inom företagande än för fem år sedan och därför tror Ung Företagsamhet att det kommer ske en förändring även där. - Vi tänder lågan. Det är viktigt att det sedan finns förutsättningar att hålla lågan brinnande, avslutar Lo. I morgon avgörs SM i ungt entreprenörskap. Vinnaren får representera Sverige vid EM i Interlaken, Schweiz den 1-4 augusti. Förra året vann Sverige EM-titeln i hård konkurrens av 24 länder. Seminariedeltagare ”Vem finansierar framtiden och på vilka villkor?” Claes de Neergard, VD Industrifonden Tom Berggren, VD Svenska Riskkapitalföreningen Susanna Baconcini, Entreprenör fd VD Företagarcentrum Anna Omstedt, Entreprenör Grundare och VD Tasteline.com Signhild Arnegård Hansen, vice ordförande Svenskt Näringsliv, ordf UF Fem tips till att lägga den ekonomiska grunden: 1. Be om ekonomisk hjälp från omgivningen, bekanta 2. Ta ett steg i taget och expandera av egen kraft 3. Arbeta i nätverk för att skapa synergieffekter med besläktade företag 4. Hitta kunden för att se att tjänsten/produkten har en marknad 5. Bygg upp ett värde i företaget som ett riskkapitalbolag kan bedöma ”Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egen företagsamhet” Ung Företagsamhet För mer information, kontakta: VD Lo Söderlund / pressansvarig Katarina Francke 0733-30 72 96 katarina.francke@ungforetagsamhet.se Eller besök oss på www.ungforetagsamhet.se Bilder finns på hemsidan från kl 22.30 Kort om Ung Företagsamhet Morgondagens företagare finns i dagens skolor och vår vision är att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. På så sätt bidrar Ung Företagsamhet till att skapa tillväxt i Sverige. Genom Ung Företagsamhets utbildningar får ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett år får de driva egna företag, så kallade UF-företag, som erbjuder verkliga varor och tjänster. Eleverna går igenom ett företags hela livscykel, från start till drift och avveckling och får på så sätt unik kunskap om och erfarenhet av företagande. Ungdomarna tar själva fram affärsidé, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet. Genom Ung Företagsamhets verksamhet ges ungdomar möjlighet att praktiskt öva sig i företagande samtidigt som de skaffar sig nyttiga erfarenheter inför sitt kommande arbetsliv, oavsett om de väljer att bli företagare eller ej. 97 procent av eleverna rekommenderar Ung Företagsamhet till andra ungdomar. Höjdpunkten på elevernas år som företagare är den mässa som varje region arrangerar en gång per år och som går under namnet Våga vara egen. På mässan kan företagen marknadsföra och sälja sina produkter. På de regionala mässorna kan eleverna delta i ett antal tävlingar där vinnarna får åka till SM i ungt företagande som arrangeras vid den avslutande nationella mässan i Stockholm. Vid SM koras Sveriges bästa UF-företag i 13 olika kategorier. Juryn vid såväl de regionala mässorna som vid SM utgörs av företrädare för näringslivet. Vinnaren i kategorin Bästa UF-företag får åka till EM för att representera Sverige. Ung Företagsamhet är en icke-vinstdrivande organisation som har ett nära samarbete med skola och näringsliv. Företag, myndigheter och organisationer som är våra partners stödjer oss finansiellt och genom att dela med sig av sin kunskap som rådgivare till de ungdomar som deltar i utbildningen. Ung Företagsamhet startade 1980 då två UF-företag drevs av 35 elever. Sedan dess har över 120 000 ungdomar drivit företag genom Ung Företagsamhet. Under 2006 driver 3 366 företag av 11 735 elever. Det betyder att var tionde gymnasieelev har drivit ett eget företag när de går ur skolan. En undersökning som genomfördes i april 2006 visade att 23 procent av dem som genomgått Ung Företagsamhet, hade företagarerfarenhet 10 år senare. Ung Företagsamhet finns genom 24 regionala föreningar representerat i Sveriges samtliga län. Utbildningen finns på 400 gymnasieskolor. Runt om i landet finns 800 lärare och 3 300 rådgivare som är engagerade i ungdomarnas företagande. Ung Företagsamhet är en ideell, partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet.

Ämnen

  • Finans

Regioner

  • Stockholm