Pressmeddelande -

Världens ledande riskkapitalforskare möts i Lund

Workshop on Venture Capital Policy, Lund den 30-31 maj, www.fsf.se/vc Hur ser den framtida riskkapitalmarknaden ut? Vilka tendenser finns? Hur skapar vi en policy som stimulerar en aktiv riskkapitalmarknad? Hur är tillgången till riskkapital i tidiga skeden? Ledande forskare i världen och viktiga beslutsfattare från departement, myndigheter och näringslivsorganisationer finns på plats vid seminariet som arrangeras av Forum för Småföretagsforskning, Nutek, ITPS och Ekonomihögskolan i Lund. Här ges ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter om hur man på bästa sätt kan skapa en mer aktiv riskkapitalmarknad. Professor Jeffrey Sohl konstaterar att affärsänglar i USA står för en ansenlig del av investeringarna i tillväxtbolag. Professor Hans Landström, värd och moderator för evenemanget, menar att vi har mycket att lära av varandra internationellt. ”Det finns mycket som skulle kunna göras i Sverige för att underlätta finansieringen av unga entreprenörsföretag.” USA är ledande på riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden. Sverige ligger rätt väl framme när det gäller riskkapitalbolagens investeringar. Däremot är svenska privatinvesterare inte lika många och lika aktiva som i USA. Svenska Riskkapitalföreningens (SVCA) och Nuteks kommande kvartalsrapport har som temafråga hur det går för de riskkapitalfinansierade företagen och vad som brister när utvecklingen inte följer plan. Riskkapitalbolagen anger att den största svårigheten för utvecklingen av nya tillväxtföretag handlar om brister inom försäljning och marknadsföring, dvs. problem kring själva kommersialiseringen. ”Det är just kommersialisering och företagsbyggande som våra medlemmar har som kompetens och affärsidé”, Tom Berggren, vd vid Svenska Riskkapitalföreningen. ”Förutom duktiga entreprenörer behövs engagerade och aktiva ägare som kan tillskjuta ekonomiska resurser. Utöver riskkapitalbolagen så arbetar vi mycket med att lyfta fram affärsänglarna som en viktig resurs för företagandet”. Tf Generaldirektör Sune Halvarsson menar att ur ett tillväxtperspektiv är det viktigt att inte bara ha fokus på tekniska innovationer. Entreprenörskap handlar om bredden. Tillgången till finansiering som möjliggör kommersialisering av nya affärsidéer i tidiga skeden är av största vikt. Det behövs också tillgång till information och rådgivning och inte minst goda förebilder för företagande. På konferensen konstateras att trots ett högt skattetryck i Sverige och brist på incitament för investeringar i tidiga skeden så har Sverige många positiva förutsättningar; god utbildning, tekniskt kunnande och en erfaren exportindustri. I den kommande rapporten om riskkapitalbolagens aktiviteter framgår det också att en stor del av de riskkapitalfinansierade företagen går bra, hela 72 %. Under den senaste 5-årsperioden hade de svenska portföljföretagen en årlig tillväxt med 7 % i antal arbetstillfällen och 21 % i omsättning. För mer information kontakta: Tom Berggren, vd Svenska Riskkapitalföreningen, 0708-600 500 (Lund 30-31 maj) Karin Östberg, Nutek, 08-681 66 20, 070-252 90 93 (Lund 30-31 maj) Jan Segerfeldt, informationschef Svenska Riskkapitalföreningen, 070-342 4885

Ämnen

  • Finans

Regioner

  • Stockholm