Pressmeddelande -

Giftfri sanering av råttor i avloppen med ny uppfinning

SVEA Miljö & Hygien AB har som första återförsäljare i Sverige tecknat avtal med danska WiseCon om att introducera en intelligent råttfälla för giftfri sanering av råttor i avloppsnätet. VA SYD, Malmö och Lunds VA-verksamheter, påbörjar i dagarna ett pilotprojekt med målsättningen att nå både effektivare sanering och minskat användande av råttgift.

Leif Andreasson, serviceansvarig på SVEA Miljö och Hygien region SYD berättar att WiseTrap, som den patenterade uppfinningen heter, reagerar på råttornas rörelser och kroppsvärme.

- När den aktiveras skjuts med stor kraft en samling piggar ut. Dessa är designade för att knäcka benen i råttan utan att gå igenom skinnet. Råttan dör snabbt utan lidande och spolas ut med avloppsvattnet. Piggarna dras tillbaka och fällan är redo igen.

Vi är glada att WiseTrap nyligen godkänts av Naturvårdsverket eftersom det innebär nya möjligheter att erbjuda giftfri sanering av avloppen, något som förväntas bli ett krav från berörda myndigheter framöver, fortsätter Leif Andreasson.

WiseTrap är batteridriven och styrs av en kontrollbox som samlar in data om antalet aktiveringar, drifttid, batterinivå och även om det t ex förekommit översvämning i avloppet. Kommunikationen sker via SMS/GSM-modem. Som komplement finns WiseCam, en övervakningskamera som används före, under och efter användningen av WiseTrap för att ge en klar överblick av situationen. Den registrerar och spelar in all aktivitet i avloppet i totalt mörker via infrarött ljus.

För mer information vänligen kontakta:

Leif Andreasson
SVEA Miljö & Hygien Syd AB
Sabelgatan 6
254 67 Helsingborg
042-120 120
0708-34 05 27
leif.andreasson@sveamiljo.se
www.sveamiljo.se

Kurt Schmidt
WiseCon AB
Box 26
250 53 Helsingborg
070-745 69 02
ks@wisecon.se
www.wisecon.dk

Mer information, faktablad och bilder finns på;

http://www.wisecon.dk/advantages.html

http://www.wisecon.dk/trap.html

http://www.wisecon.dk/press.html

Ämnen

  • Arbetsmiljö

Kategorier

  • skadedjurssanering
  • avloppssanering
  • miljö
  • sanering
  • skadedjurskontroll
  • hygiensäkring
  • skadedjur
  • råttsanering

SVEA Miljö & Hygien AB är en rikstäckande leverantör av tjänster och service inom livsmedelshygien och skadedjurskontroll.

Verksamhetsområden;

SVEA Hygiensäkring™ - Egenkontrollprogram, inspektioner, sanering, utbildning, rådgivning mm för företag inom livsmedelshantering.

SVEA Hygienskola™ - Grund- och fördjupningskurser inom hygienutbildning.

SVEA Skadedjurskontroll™ - För alla miljöer inom offentlig och privat verksamhet.

SVEA Brandskydd™ - Ett komplett sortiment av produkter för effektivt brandskydd.

Kontakter

Carin Tilliander

Presskontakt vd Verkställande direktör och regionchef 070-556 57 00