Pressmeddelande -

VAT Adviser hjälper sina kunder med periodiska sammanställningar!

VAT Adviser hjälper sina kunder med periodiska sammanställningar!

Enligt det nya tjänstedirektivet finns det två huvudregler – en för företag som tillhandahåller andra företag tjänster (B2B) och en för företag som tillhandahåller privatpersoner tjänster (B2C).

1. Business to Business (B2B: Tjänster enligt huvudregeln, som är tillhandahållna en utländsk beskattningsbar person som agerar i denna egenskap, ska beskattas där denne köpare har sätet för sin ekonomiska verksamhet. Om dessa tjänster tillhandahålls en annan etablering av köparen än där han har sitt säte ska dock platsen för tillhandahållande av dessa tjänster vara den plats där det fasta etableringsstället är beläget. I avsaknad av ett sådant säte eller ett sådant fast etableringsställe, ska platsen för tillhandahållande av tjänster vara den plats där den beskattningsbara person som tillhandahålls sådana tjänster är bosatt eller stadigvarande vistas.

2. Business to Consumer (B2C): Tjänster enligt huvudregeln, som är tillhandahållna icke beskattningsbara personer t.ex. privatperson), svensk eller utländsk, ska beskattas där säljaren har sätet för sin ekonomiska verksamhet. Om säljaren har flera etableringar ska tjänsterna beskattas där den etablering av säljaren är belägen som har tillhandahållit tjänsterna.

Den periodiska sammanställningen skall göras i enlighet med ovan regelverk. För att veta att man deklarerar rätt fakturor i sin periodiska sammanställning bör därför nedan punkter kontrolleras på varje faktura:

Ø innehållet i den tjänst som har fakturerats – tjänst enligt huvudregeln eller tjänst som utgör undantag till huvudregeln?

Ø vem som är köpare – beskattningsbar, vilken av köparens etableringar, inhemsk eller utländsk har tjänsten tillhandahållits?

Ø om köparen är utländsk och beskattningsbar – kan man utesluta att tjänsten köpts in för andra syften (privata syften) än att användas av köparen i dennes näringsverksamhet?

Ø om säljaren, förutom sitt säte i Sverige, även har etableringar utanför Sverige – vilket av säljarens etableringar har tillhandahållit tjänsten, utgör säljarens etablering som har tillhandahållit tjänsten en etablering också ur momshänseende?

Ø är fakturan utställd med korrekt formalia – inklusive uppgift om vem som är köpare, dennes momsnummer etc.? Vid fakturering utan moms innehåller fakturan korrekt hänvisningstext?

Ø är fakturan korrekt utställd utan moms eller ska det vara moms?

VAT Adviser erbjuder 3 olika alternativa tjänster för arbetet med periodisk sammanställning.

 Att för vår kund genomföra hela den periodiska sammanställningen. Granskning och deklaration.

 Att för vår kund endast granska fakturor och informera vår kund om vilka som skall vara med i den periodiska sammanställningen.

 Att för vår kund ta emot fakturainformation och göra enbart den periodiska sammanställningen.

Kontakta oss gärna för mer information.

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • bokföring
 • bokföringsfel
 • dubbelbetalning
 • dubbelfakturering
 • eu
 • eu nytt momsdirektiv
 • felbetalning
 • kapitalläckage
 • momskostnader vid arbete i annat land eu
 • momsproblem i eu
 • momsregistrering
 • momsregistrering i annat land
 • ny kvartalsredovisning
 • nytt sätt att redovisa tjänster
 • periodisk sammanställning
 • redovisa tjänster

Svea VAT Adviser AB är Sveriges ledande företag inom området återvinning av internationell moms. Vi är en del av koncernen Svea Ekonomi som är en av Nordens ledande koncerner inom bland annat optimering av betalflöden. Koncernen har ca 400 anställda med kontor i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Baltikum.
VAT Adviser som startade sin verksamhet 1994 har sedan länge etablerade samarbeten med en lång rad stora industrikoncerner både nationellt och internationellt. Den specialisering VAT Adviser gjort mot storindustri samt vårt pro-aktiva synsätt har gett oss en unik kompetens vad gäller system för identifikation av fakturor, identifikation av kapitalläckage, för hanteringen som leder fram till fakturornas återbetalning och effektiva rapportsystem. Samtliga system har utvecklats och förfinats i nära samarbete med våra kunder. Denna kompetens kommer givetvis även VAT Advisers lite mindre kunder till godo.

Vilka är vi:
Sveriges ledande företag inom momsåtervinning
Konsulter kring momseffekter vid internationell handel
Konsulter kring betalflöden och kapitalläckage
En del av koncernen Svea Ekonomi
Verksamma sedan 1994


Våra tjänster:
Momsåtervinning
Lokal momsregistrering
Intrastatredovisning
Rådgivning och konsultation
Momsakademin utbildning
Kvalitetsrevisoner av betalflöden / kapitalläckage

Varför välja oss:
Arbetar pro-aktivt
Komplett tjänsteutbud
Maximal identifikation
Maximal återvinning
Maximal service
One stop shop kring internationell moms

Har Ni frågor om VAT Adviser´s tjänster är Ni varmt välkomna att kontakta oss.

Kontakter

Stefan Ekmark

Presskontakt Sälj/Marknads chef 031 708 72 08