Gå direkt till innehåll
Svealandstrafiken blir först ut i Västerås med depåladdning för elektrifierade tunga fordon. Foto: Svealandstrafiken
Svealandstrafiken blir först ut i Västerås med depåladdning för elektrifierade tunga fordon. Foto: Svealandstrafiken

Pressmeddelande -

Hur kommer fordon, infrastruktur och användare att samspela i framtidens Västerås?

Svealandstrafiken medverkar tillsammans med ett antal lokala och regionala företag och organisationer i ett projekt för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås. Målet är att bidra med ny kunskap och en tydligare förståelse för hur elektrifiering, digitalisering och skapande av tjänster kan utveckla transportsystemet.

Genom att få samhällets aktörer att jobba tillsammans är tanken att utvecklingen ska ske så effektivt som möjligt. I projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås ingår förutom Svealandstrafiken även Västerås stad, BioDriv Öst, ABB, Mälardalens högskola, Tvinn, Mälarenergi, och Bostads AB Mimer.

- Innovationssamarbeten är viktig del av vårt företags utveckling. Det här projektet kommer att ge oss ännu mer kunskap om digitalisering och tjänstefiering av transportsystemet säger Geert Schaap, chef för verksamhetsområde hållbarhet och innovation på Svealandstrafiken.

Svealandstrafiken har nyligen upphandlat 10 nya elbussar från Volvo, med planerad leverans i början av 2022. Installation av laddare för dessa bussar pågår och Svealandstrafiken blir i och med detta först ut i Västerås med depåladdning för elektrifierade tunga fordon.

- Genom att delta i projektet får vi möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter. Vi vill inspirera fler fordonsparkägare och fastighetsägare att satsa på elektrifiering av tunga fordon, säger Geert Schaap.

Samarbete och forskning för snabbare elektrifiering av transportsystemet

Målet med projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås är att skapa en plattform för samarbete och forskning som påskyndar elektrifieringen och effektiviseringen av transportsystemet i Västerås. Inom projektet kommer ny kunskap att tas fram för att öka aktörernas förståelse för sina respektive roller i det föränderliga systemet kring elektrifiering, digitalisering och tjänstefiering av transportsystemet. Arbetet kommer att ske utifrån dessa tre teman och syftar till att kartlägga intressenter och befintliga system samt analysera behov av framtida kravspecifikationer. Efter projektets avslut ska kunskap från förstudien kunna integreras i andra elektrifieringsprojekt.

För mer information kontakta

Geert Schaap
Chef hållbarhet och innovation, Svealandstrafiken
Telefon: 070 - 417 18 60
E-post: geert.schaap@svealandstrafiken.se

Christoffer Aalhuizen
Projektledare BioDriv Öst
Telefon: 070 - 973 02 23
E-post: christoffer.aalhuizen@biodrivost.se

Om projektet

Västerås stad är projektägare och projektet leds av BioDriv Öst. Övriga deltagare är ABB, Mälardalens högskola, Tvinn, Mälarenergi, Bostads AB Mimer och Svealandstrafiken. Utöver projektparterna kommer fler aktörer från bland annat fordonsindustrin bjudas in till samverkan. Förstudien pågår under nio månader med start i januari 2021. Finansiering sker genom Vinnova samt projektets deltagare.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Med över 1000 medarbetare och drygt 300 biogasbussar transporterar vi dagligen över 60 000 invånare i Örebro och Västmanland. Svealandstrafiken AB ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län och vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen. Vi kör både stadstrafik och regiontrafik - antingen i egen regi eller via någon av de underentreprenörer som vi har avtal med. Svealandstrafiken bidrar till att samhället fungerar varje dag, året runt.

Presskontakt

Lina Tiger Härnström

Lina Tiger Härnström

Presskontakt Chef kommunikation & digitalisering 021 - 470 18 55
Geert Schaap

Geert Schaap

Chef hållbarhet & innovation 021-470 18 60

Relaterat innehåll

"Vi är bäst på det vi gör - och vi levererar den bästa resan”

Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län. Vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen. Uppdraget får vi av regionernas kollektivtrafikmyndigheter. Vi kör såväl stadstrafik som regiontrafik, antingen i egen regi eller via någon av de underentreprenörer som vi har avtal med. 

Dagligen ser våra drygt 1050 medarbetare till att fler än 60 000 resenärer kan åka med oss till jobbet, skolan, fritiden och hem igen - tryggt och säkert. Med över 300 biogasbussar bidrar vi till att minska miljöbelastning på de viktiga transporterna som håller samhället igång.

Svealandstrafiken
Retortgatan 7
721 30 Västerås
Sverige