Pressmeddelande -

Ann-Britt Edfast i styrgruppen för EU:s teknikplattform för biodrivmedel

EU-kommissionen har utsett Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog, till ledamot i styrgruppen för den nya Europeiska teknikplattformen för biodrivmedel som kommer att lanseras på en konferens i Bryssel den 8 juni. – Andelen biodrivmedel i EU ska öka från 1,4 procent till 5,75 procent till år 2010. Det är en stor utmaning och därför ökar EU forskningsinsatserna och forskningsbudgeten rejält inom detta område. Teknikplattformen för biodrivmedel är stommen i det arbete som ska genomföras inom det sjunde ramprogrammet, säger Ann-Britt Edfast, chef för forskning och utveckling på Sveaskog. Ann-Britt Edfast är jägmästare och skoglig doktor från SLU i Umeå. Hon är chef för Sveaskogs FoU-verksamhet och har nu valts in i styrgruppen för EU:s nya teknikplattform för biodrivmedel. Totalt är det 18 ledamöter i styrgruppen och de har främst valts utifrån personligt internationellt anseende. Alla kommer från Europas näringsliv, från fordonstillverkare, oljebolag, bioråvaror, med flera. Syftet med teknikplattformen är att utveckla en europeisk konkurrenskraftig produktionsteknik för biodrivmedel och utveckla en inhemsk biodrivmedelsindustri, samt påskynda utvecklingen av en infrastruktur för biodrivmedel som är jämförbar med den för petroleumbaserade drivmedel. Bildandet av en Europeisk teknikplattform för biodrivmedel (the European Biofuels Technology Platform) är en av de viktigaste satsningarna i sjunde ramprogrammet, som avser EU:s strategiska forskningsområden för perioden 2007-2013. Samtidigt höjs budgeten för det nya ramprogrammet avsevärt jämfört med tidigare. Sveaskog har antagit en policy att minska utsläpp av koldioxid från icke förnyelsebara bränslen och deltar i utvecklingen att producera bränsle av skogsråvara, bland annat genom att stödja etanolpiloten i Örnsköldsvik och ett svartlutsförgasningsprojekt i Piteå. Teknikplattformar är ett sätt att främja effektiva samarbeten mellan det offentliga och näringslivet. En teknikplattform samlar en rad olika intressenter för att lösa en speciell frågeställning. Intressenterna definierar en gemensam vision och en strategisk forsknings agenda (SRA), vilket blir det första steget i arbetet för den nya teknikplattformen. En vision för 2030 har redan tagits fram av en högnivågrupp, där Ann-Britt Edfast också ingår. Foto på Ann-Britt Edfast finns på www.sveaskog.se För mer information kontakta: Ann-Britt Edfast, FoU-chef Sveaskog, tel. 070-277 00 84. Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel. 08-655 91 06, 070-872 22 05

Ämnen

  • Arbetsliv