Pressmeddelande -

Erfaren skogsman tar vid - Gunnar Olofsson ny VD för Sveaskog

Gunnar Olofsson, 49 år, utsågs idag till tf VD för Sveaskog av företagets styrelse. Gunnar Olofsson har en gedigen skoglig och industriell erfarenhet. Efter examen som Jägmästare har han arbetat inom skogsvårdsorganisationen och haft ett flertal olika chefsbefattningar inom Persson Invest- koncernen med bl a ansvar för sågverksrörelse och råvaruanskaffning. Gunnar Olofsson har fram till idag innehaft befattningen som Skogsdirektör i Sveaskog med ansvar för Verksamhetsområde Skogbruk. Han är även ordförande för Svenska Skogsplantor AB. Tillträde sker omedelbart. -Det är med både ödmjukhet och spänning jag ser fram emot att leda Sveaskog. Företaget är Europas största skogsägare och vi ska arbeta för att göra detta företag till ett ledande skogsföretag och föredöme i branschen, säger Gunnar Olofsson. - Då jag redan ingått i Sveaskogs koncernledning är jag väl insatt i den löpande driften. Det medför en betydligt kortare startsträcka för mig i rollen som koncernchef. Våra affärspartners och andra intressenter måste känna att verksamheten även fortsatt har den kontinuitet som är kännetecknande för Sveaskog , avslutar Gunnar Olofsson. -Gunnar Olofsson har den bakgrund och erfarenhet som krävs för att leda Sveaskog. Jag är därför glad över att Gunnar Olofsson accepterat arbetet och jag är övertygad om att han kommer att lyckas, säger Bo Dockered, Sveaskogs styrelseordförande i en kommentar. För mer information: Bo Dockered, Styrelseordförande Sveaskog, 070-6740119 Gunnar Olofsson, 070-334 15 16

Ämnen

  • Arbetsliv