Pressmeddelande -

Gunnar Olofsson blir ordinarie vd för Sveaskog

Sveaskogs styrelse har idag utsett Gunnar Olofsson till ny ordinarie vd och koncernchef för Sveaskog. Gunnar Olofsson har varit tillförordnad vd sedan den 1 september 2004. - Vi är mycket glada och nöjda med att Gunnar Olofsson blir ny ordinarie vd och koncernchef för Sveaskog, säger styrelsens ordförande Bo Dockered. Gunnar har en gedigen skoglig och industriell erfarenhet och är väl insatt i Sveaskogs verksamhet. Gunnar Olofssons viktigaste uppdrag som vd i Sveaskog är att öka värdet på företagets skogsinnehav genom ett marknadsdrivet, miljöinriktat och långsiktigt hållbart skogsbruk. -Jag är stolt över att få förtroendet att leda och utveckla Sveaskog, säger Gunnar Olofsson. Den skog Sveaskog förvaltar är en nationell resurs med stor betydelse för den svenska ekonomin. Därför utvecklar vi virkesaffären i nära samarbete med våra kunder, främst inom trämekanisk industri. Skogen har också ett stort biologiskt, kulturellt och socialt värde. Det ställer krav på oss att agera affärsmässigt och även föredömligt när det gäller miljöfrågor och socialt ansvarstagande. Gunnar Olofsson, 49 år, har ingått i Sveaskogs koncernledning sedan 2001, då han tillträdde tjänsten som Skogsdirektör med ansvar för Verksamhetsområde Skogbruk. Han har tidigare haft ett flertal olika chefsbefattningar inom Persson Invest-koncernen, med bl a ansvar för sågverksrörelse och råvaruanskaffning, samt arbetat inom skogsvårdsorganisationen. För mer information kontakta: Bo Dockered, styrelseordförande Sveaskog, tel. 070-674 01 19 Gunnar Olofsson, vd, tel. 08-655 91 74, 070-334 15 16 Linda Andersson, informationschef, tel. 08-655 91 06, 0708- 72 22 05

Ämnen

  • Arbetsliv