Pressmeddelande -

Klartecken för Sveaskogs försäljning av Frövi till Korsnäs

EU-kommissionen meddelande på fredagskvällen att de godkänner Sveaskogs försäljning av Frövi, Sveaskogs kartongrörelse AssiDomän Cartonboard, till Korsnäs. Nu slutförs arbetet med samgåendet och affären kommer att genomföras inom kort. Genom affären blir Frövi en del i en starkare industriell struktur som ger långsiktigt goda utvecklingsmöjligheter. - Beskedet är mycket glädjande, säger Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered. Frövi kommer att ingå i en stark industristruktur som kan bidra positivt till företagets fortsatta utveckling. - Försäljningen av Frövi innebär att Sveaskog i linje med vår strategi renodlas i rollen som skogsägande företag. Vi bedömer samtidigt att affären stärker den svenska skogsindustrin genom att Korsnäs och Frövi tillsammans har goda förutsättningar att utvecklas som en ledande aktör på den internationella marknaden, konstaterar Bo Dockered. Avtalet mellan Sveaskog och Korsnäs tecknades i november 2005. Köpeskillingen uppgår till 3 650 miljoner kronor på skuldfri basis. Sveaskog har även tecknat avtal om fortsatta leveranser av virke och biobränsle till Frövi. För mer information kontakta: Bo Dockered, styrelseordförande Sveaskog, tel. 070-674 01 19 Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel. 070-334 15 16 Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel. 070-872 22 05

Ämnen

  • Ekonomi, finans