Pressmeddelande -

Sveaskog investerar i utvecklingsbolaget Linotech

Sveaskog har köpt cirka tio procent av aktierna i utvecklingsbolaget Linotech AB. Linotech forskar kring och utvecklar nya miljöanpassade tekniker för impregnering av virke med linolja som bas. Syftet är att öka antalet användningsområden för trä. - Linotech är ett utvecklingsbolag som bl a utvecklar tekniker för miljövänlig impregnering av träprodukter. Detta innebär att nya användningsområden för trä, på ett för miljön hållbart sätt, kan utvecklas, vilket bidrar till att öka värdet på vår skogsråvara. Därför ser jag detta som en bra investering, säger Sveaskogs VD Gunnar Olofsson. Sveaskog förvärvar 769 000 aktier, vilket motsvarar ca 9 procent, i Linotech AB för 2,5 miljoner kronor. Vid Linotechs bolagsstämma den 11 maj invaldes Sveaskogs FoU-chef Ann-Britt Edfast som ny ledamot i bolagets styrelse. Under 2002 beviljades Linotech AB svenska patent avseende dels det linoljebaserade impregneringsmedlet Linogard, dels en impregneringsmetod, Linotech, med Linogard som bas. Därefter har bolaget fått motsvarande patent dels som EU-patent, dels direkt i ett flertal andra länder. Rötskydd av trä har hittills främst skett genom tryckimpregnering med mer eller mindre hälsofarliga kemikalier som bas. Idag är det förbjudet att som konsument använda virke som är impregnerat med arsenik eller kreosot i exempelvis altangolv, innerväggar, räcken, lekplatser och spiltor för djur, där huden kan komma i kontakt med det tryckimpregnerade virket. Även användandet av kromoxid ses nu över inom EU. Nu ökar intresset på marknaden för nya miljöanpassade alternativ till traditionell tryckimpregnering, till exempel linoljeimpregnering eller värmebehandling. - Genom denna investering kan Sveaskog verka för utveckling av metoder som innebär att kemikaliebaserad tryckimpregnering kan begränsas och på sikt avskaffas, avslutar Gunnar Olofsson. För mer information kontakta: Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel. 070-334 15 16 Johan Tarukoski, vd Linotech AB, tel. 018-39 16 33 Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel. 070-872 22 05

Ämnen

  • Ekonomi, finans