Pressmeddelande -

Sveaskog minskar avverkningarna i norra Sverige

Sveaskog kommer att minska avverkningarna på egen skog i Norrbotten och Västerbotten med 15 procent. Minskningen ska ske successivt, så att Sveaskog kan anpassa kundleveranser och organisationen på ett ansvarsfullt sätt. Åtgärden är en konsekvens av tidigare stora avverkningar hos tidigare ägare samt pågående fastighetsförsäljningar och reservatsavsättningar. -Sveaskog prioriterar ett hållbart och långsiktigt skogsbruk. Därför har vi beslutat att minska avverkningarna, säger Sveaskogs vd Gunnar Olofsson. -Efter köpet av AssiDomän och delar av Korsnäs skogar har vi nu genomfört omfattande analyser av avverkningsmöjligheter på kort och lång sikt. Dessa visar att vi måste minska avverkningarna i de egna skogarna i Norrbotten och Västerbotten med ca 15 procent. Det motsvarar ca 400.000 kubikmeter virke per år. Sänkningen till den nya nivån kommer att ske successivt och vara fullt genomförd under 2007. Den lägre avverkningsnivån kommer att hållas de närmaste 15-20 åren, säger Gunnar Olofsson. Beslutet att minska avverkningarna beror på flera faktorer. Den tidigare ägaren AssiDomän har haft en hög avverkningsnivå i Norrland. Sveaskogs ambitiösa naturvårdsåtaganden och kommande reservatsavsättningar påverkar också nivån. Även Sveaskogs uppdrag att sälja mark till enskilt jord- och skogsbruk i glesbygd påverkar i någon mån möjligheten till framtida avverkningar i egen skog. - Däremot visar våra beräkningar att situationen är något ljusare i delar av mellersta och södra Sverige där avverkningarna kan ligga kvar på dagens nivå, säger Gunnar Olofsson. - Tyvärr innebär neddragningarna i norr minskade leveranser, vilket påverkar våra kunder, vår personal, avverkningsentreprenörer och andra som direkt eller indirekt arbetar med skogsnäringen. För att kunna hantera detta ansvarsfullt kommer vi att genomföra minskningen successivt, berättar Gunnar Olofsson. Sveaskogs virkesleveranser kommer att minska till följd av den sänkta avverkningsnivån. Det påverkar främst kunder som inte har långsiktiga leverans- eller försörjningsavtal. Även Sveaskogs bemanning och organisation kommer att behöva anpassas. En dialog har inletts med personalorganisationerna kring hur neddragningen ska skötas. För mer information kontakta: Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel 070-334 15 16 Herman Sundqvist, skogschef Sveaskog, tel. 070-377 67 32 Erik Olsson, virkeschef Sveaskog, tel. 070 –655 02 33

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske