Skip to main content

Taggar

Drivmedel

Drivmedel 134 bioenergi 113 förnybar energi 77 etanol 62 biobränsle 58 koldioxidskatt 40 biokraft 36 koldioxidutsläpp 33 bioenergitidningen 22 pellets 22 elproduktion 19 förnyelsebart bränsle 17 kraftvärme 17 statistik 15 transport 14 elcertifikat 12 fjärrvärme 12 transporter 12 EU 10 klimatpolitik 10 utsläppsrätter 10 klimat 10 skattebefrielse 10 konferens 9 scb 9 fame 9 Aebiom 8 miljöbilar 8 energipolitik 8 energikommissionen 8 Styrmedel 8 klimatmål 7 energiprognos 7 el 7 Energimyndigheten 7 hållbarhet 7 energi 7 rapsdiesel 7 förnybart 7 flyg 7 bioenergy international 6 elmia 6 rme 6 överkompensation 6 flygbränsle 5 gobigas 5 iluc 5 vindkraft 5 energiskatt 5 flexifuel 5 årets bioenergidagar 5 kvotplikt 5 bioenergy 4 förnybar elproduktion 4 sifo 4 Vattenfall 4 Jan Häckners bioenergistipendium 4 norge 4 eu-kommissionen 4 hållbarhetskriterier 4 pelletsproduktion 4 st1 4 bonus-malus 4 skogsindustrin 4 Svebio 4 sweden 3 arlanda 3 värmepumpar 3 renewable energy 3 energistatistik 3 world bioenergy 2010 3 energiöverenskommelsen 3 Eurostat 3 alliansen 3 fortum 3 Karin Medin 3 European Bioenergy Day 3 elpriser 3 world bioenergy 3 Elcertifikatsystemet 3 biodrivmedel 3 industri 3 skatter 3 fossila bränslen 3 åkergrödor 3 energiförsörjning 3 world bioenergy 2012 3 styrelsen 3 bioenergikonferens 3 ibrahim baylan 3 låginblandning 3 förnybara bränslen 2 elbil 2 återvinning 2 göteborg 2 jönköping 2 kollektivtrafik 2 skog 2 usa 2 utsläpp 2 energianvändning 2 kol 2 eu-parlamentet 2 sjöfart 2 almedalen 2 ipcc 2 förnybar el 2 förnyelsebar energi 2 kärnkraft 2 fao 2 bioraffinaderi 2 tomas kåberger 2 e.on 2 rederi 2 elfordon 2 ethanol 2 värmeproduktion 2 sifoundersökning 2 naturvårdsverket 2 rapsolja 2 sca 2 eu kommissionen 2 stefan löfven 2 markanvändning 2 effekt 2 pelletsindustrins riksförbund 2 Söderenergi 2 Svebios Årsmöte 2 mål för förnybar energi 2 utsläppshandel 2 klimatnytta 2 world bioenergy association 2 förnybara drivmedel 2 swedavia 2 fossilfritt 2 subventioner 2 ed95 2 regeringsförklaringen 2 supermiljöbilspremie 2 pelletsanvändning 2 eu:s energiskattedirektiv 2 pelletsprisindex 2 koldioxidlagring 2 bioenergimässa 2 beccs 2 utsläppsrättshandel 2 Uddevalla Energi 2 färdplan 2050 2 förnybartdirektivet 2 skattenedsättning 2 fff-utredningen 2 pelletsfabriker 2 eu:s statsstödsregler 2 låga elpriser 2 skatt på biodiesel 2 bioflygbränsle 2 reduktionsplikt 2 Härjeåns Energi 2 Södra Cell Värö 2 Förnybartdirektiv 2 Carbon Pricing Leadership Coalition 2 CPLC 2 grön el 1 skogsbränsle 1 öppet brev 1 svenskt näringsliv 1 amnesty 1 Henrik Lundberg 1 skogsbruk 1 göteborg energi 1 klimatavtal 1 energiåtervinning 1 Bo Hektor 1 stora enso 1 avskogning 1 valmanifest 1 perstorp 1 bonus/malus 1 närvärme 1 inlandsbanan 1 maria wetterstrand 1 järnvägar 1 gröna bilister 1 kolkraft 1 skatteåterbäring 1 Böta Kvarn 1 klimatåtgärder 1 valet 2010 1 de rödgröna 1 renewable fuels 1 livsmedelsproduktion 1 elcertifikat. 1 flygindustri 1 Polen 1 östersund 1 svensk kollektivtrafik 1 statoil 1 biopower 1 emissions 1 ncc roads 1 holmen 1 budgetpropositionen 1 klimatneutralitet 1 världsbanken 1 electricity 1 sierra leone 1 kolkraftverk 1 standardisering 1 sven-erik bucht 1 konvertering 1 upptag i skog 1 spillvärme 1 riksrevisionen 1 flygbranschen 1 oljeförbrukning 1 klimatfrågan 1 gas 1 plast 1 flis 1 sydkorea 1 europa 1 överkapacitet 1 studiebesök 1 statistics 1 fjärrvärmepriser 1 godstrafik 1 oljepris 1 finansdepartementet 1 Parisavtalet 1 värtaverket 1 miljöseminarium 1 boverket 1 nollenergihus 1 ånga 1 carbon tax 1 share of biodiesel 1 gin 1 sören wibe 1 riksdagen 1 statsstöd 1 bp 1 Carbon dioxide tax 1 hållbara drivmedel 1 energiteknik 1 restprodukter 1 andel av 1 drax 1 solceller 1 prognos 2010 1 tidningen bioenergi 1 pelletsexport 1 pelletskarta 1 ​Stora Biokraft- och Värmekonferensen 1 bindande hållbarhetsvillkor 1 export 1 fasta biobränslen 1 el- och värmeproduktion 1 indirekta markeffekter 1 kritisk granskning 1 pumplagen 1 energisnålt byggande 1 ryckighet 1 långsiktiga styrmedel 1 Kontrollstation 2017 1 gummiträd 1 alarmjournalistik 1 biobränsleimport 1 gothenburg 1 energy 1 flexifuelbil 1 falu energi & vatten 1 kopparberg 1 nationell handlingsplan 1 mål 2020 1 sänkt pris 1 reducerade utsläpp 1 minnesota 1 världskonferens 1 svebio 30 år 1 minskade klimatutsläpp 1 maya forsberg 1 jan häckners stipendium 1 Vinterpaketet 1 jti 1 fossil exit 1 arla 1 invigning 1 energigrödor 1 utsläpp från trafik 1 skattehöjning 1 gustav melin 1 växthusgasutsläpp 1 cortus 1 värtan 1 outsourcing 1 10-punktlista 1 world bioenergy award 1 vatten- 1 pyrolys 1 greenhouse gas emissions 1 Fortum Värme 1 arctic paper 1 solkraftvindkraft 1 politik 1 flexifuelbilar 1 donald trump 1 skattesänkning 1 drivmedelsskatter 1 elcertifikatpris 1 förmånsbilar 1 kväveoxidskatt 1 england 1 åkerier 1 skogstillväxt 1 certifiering 1 bioraffinaderier 1 pannor 1 vedpannor 1 iggesund 1 pellet production 1 budgeten 1 passivhus 1 fossiloberoende 1 tallolja 1 Miljömålsberedningen 1 road traffic 1 markeffekter 1 halm 1 frukostseminarium 1 umeå 1 lulucf 1 upphandling 1 bioenergikluster karlshamn 1 bioenergibranschen 1 laddhybrider 1 utsläppsmål 1 svenskt flyg 1 maud olofsson 1 åsa romson 1 sverige 1 industriföretag 1 carbon dioxide emissions 1 gemensam elcertifikatsmarknad 1 småhusuppvärmning 1 minskad oljeanvändning 1 sas 1 reducerat förmånsvärde 1 eleffekt 1 pelletseldning 1 förgasning av biobränslen 1 oljekris 1 dalkia 1 global energiförsörjning 1 livsmedelbranschen 1 Maria Wetterstand 1 klimatutsläpp 1 ScandiNAOS 1 uppvärmning av småhus 1 australien 1 eu-mål 2020 1 träflis 1 nedsatt förmånsvärde 1 halm som biobränsle 1 forskning 1 vårbudgeten 2011 1 vänsterpartiet 1 minimiskatt på koldioxid 1 eu-komissionen 1 tpa 1 tredjepartstillträde 1 Ronneby Miljö & Teknik 1 bostadsuppvärmning 1 utsläppsminskning 1 kortsiktsprognos 1 cleantech 1 poet 1 internationell tidskrift 1 William Nordhaus 1 anna-karin hatt 1 pelletspris 1 josé graziano da silva 1 prisreglering 1 mål för andel förnybart bränsle 1 kapacitetsutredningen 1 budgeten 2011 1 land-grabbing 1 nya ministrar 1 jetbränsle 1 åbro 1 investeringar i jordbruk 1 finansminister anders borg 1 kina 1 näranollenergihus 1 svebios konferens 1 skogsplantering 1 vice vd i svebio 1 koldioxidskatten 1 kräftvärme 1 samarbete med ryssland 1 doha 1 brandrisker 1 explosionsrisker 1 baltikum 1 Fiskeby bruk 1 ner300 1 andel av energianvändningen 1 sveriges energianvändning 1 skatt på etanol 1 EU:s jordbrukspolitik 1 grön träda 1 ekologiska zoner 1 energiomställning 1 näranollenergibyggnader 1 energi- och klimatmålen 1 flygskam 1 svebios årsstämma 1 jan häckner-stipendiet 1 bioenergiforskning 1 addax 1 biobränslen från skogen 1 elsystem 1 jordberga 1 lastbilar 1 fossiloberoende fordonsflotta 1 eu:s mål om förnybar energi 1 liberalerna 1 träda 1 eu:s klimatpolitik 1 Anna Lundborg 1 cortus energy 1 industrikonvertering 1 eu:s energipolitik 1 pyrogrot 1 indirekt markanvändning 1 lennart ljungblom 1 facktidning för bioenergibranschen 1 pumplag 1 obligatorisk märkning 1 pelletskonferens 1 örtoftaverket 1 val2014 1 baylan 1 generatorer 1 EU:s direktiv om förnybar energi 1 målet för förnybar energi 1 100 % förnybart 1 hedersmedlem 1 förnybarhetsrådet 1 back-loading 1 biojet 1 industrins energianvändning 1 energifabriken 1 Bioenergy Day 1 fossilfri fordonsflotta 1 energikommission 1 kolförbränning 1 eus energipolitik 1 förnybarhetsdirektivet 1 nybyggnadsregler 1 eus energieffektiviseringsdirektiv 1 elbussar 1 2030-målen 1 eu:s energi- och klimatpolitik 1 koldioxid 1 Bioenergy Europe 1 statsstödsgodkännande 1 karlstad airport 1 world bioenergy 2014 1 fossilfria lantbruk 1 pelletspannor 1 ecodesigndirektiv 1 kvotsystem 1 profu 1 statsskog 1 Södra Cell Värö pulp mill 1 handel 1 kärnkraftsavveckling 1 maxvikt 1 majshalm 1 uddevall energi 1 miljöbonus 1 Muncar 1 energi- och klimatpolitik 1 sunpine 1 flygskatt 1 statsstödsregler 1 näringslivets skatter 1 budgetförhandling 1 por-pac 1 skanska asfalt 1 liljeholmens stearinfabrik 1 statoil fuel & retail aviation 1 cop21 1 stockholm 1 koldioxutsläpp 1 global forum on food and agriculture 1 mjölkkris 1 bio-CCS 1 sänkt dieselskatt 1 klimatstyrmedel 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Från Lissabons horisont

Från Lissabons horisont

Blogginlägg   •   Maj 29, 2019 14:29 CEST

Jag är ett par dagar i Lissabon, på den europeiska bioenergikonferensen EUBCE. Jag har deltagit i ett seminarium om bioflygbränsle, och argumenterat för att det finns gott om råvara för att producera förnybart flygbränsle, inte minst från skog.

Det finns ett bättre förslag än ny kärnkraft

Det finns ett bättre förslag än ny kärnkraft

Blogginlägg   •   Maj 15, 2019 15:47 CEST

Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson tror att det finns politiska poäng att plocka på att dra igång en ny kärnkraftsdebatt mitt i EU-valrörelsen. De är beredda att bryta upp den sköra energiuppgörelsen från 2016, även om de undviker att säga att de vill hoppa av den.

Rekordminskning av biodrivmedel 2018

Rekordminskning av biodrivmedel 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 17:17 CEST

Andelen biodrivmedel av drivmedel för vägtransport räknat på energiinnehåll minskade från 20,8 procent 2017 till 19,1 procent 2018. Störst var minskningen för biodieseln HVO och totalt användes 16,4 TWh biodrivmedel. Det är en kraftig nedgång från de 19,1 TWh som användes rekordåret 2017. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

Nu har de gröna solcellerna kommit igång igen

Nu har de gröna solcellerna kommit igång igen

Blogginlägg   •   Maj 10, 2019 14:49 CEST

Jag tittar ut genom fönstret från frukostbordet på den skira grönskan. Nu har till och med linden på vår bakgård fått löv, och då återstår väl bara askarna vid vårt lantställe. De är ju som fina damer, enligt ett talesätt jag hörde som barn: ”Sist ur sängen och tidigast till vila”.

David Frykerås och Elin Ledskog är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

David Frykerås och Elin Ledskog är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2019 16:28 CEST

– Jag är fantastiskt glad för den här utmärkelsen. David och jag hade aldrig klarat att komma hit där vi är idag utan våra fantastiska medarbetare på Againity i Norrköping och de är alla en extremt viktig del för att vi ska kunna göra det vi gör. Jag vill också tacka de värmebolag som stått i framkant och vågat satsa på den här tekniken, sa Elin Ledskog vid prisutdelningen den 8 maj i Stockholm.

Stoppet för energigrödor måste upp i EU-valdebatten

Stoppet för energigrödor måste upp i EU-valdebatten

Blogginlägg   •   Apr 29, 2019 11:13 CEST

​Under den gångna mandatperioden har EU fortsatt att sätta restriktioner för biodrivmedel från åkergrödor, grödor som skulle kunna användas som livsmedel eller foder. Den här politiken drivs både av EU-kommissionen och av starka krafter i EU-parlamentet. Resultatet är onödigt stora utsläpp av koldioxid från transportsektorn samtidigt som det finns mycket mark som i Europa som inte odlas.

Stor potential för bio-CCS i Sverige – 38 orter med bäst förutsättningar

Stor potential för bio-CCS i Sverige – 38 orter med bäst förutsättningar

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 10:26 CEST

Sverige har en stor potential för att minska halten koldioxid i atmosfären genom bio-CCS. Det visar en sammanställning i tidningen Bioenergi. Omkring 30 miljoner ton koldioxid från biobränslen släpps ut från de 23 största massabruken och 15 största kraftvärmeverken. Att fånga in och lagra denna koldioxid skulle motsvara mer än hälften av de svenska utsläppen av växthusgaser.

Både Liberalerna och Emma Wiesner har fel – men också rätt!

Både Liberalerna och Emma Wiesner har fel – men också rätt!

Blogginlägg   •   Apr 17, 2019 15:05 CEST

​De liberala mittenpartierna är oense om koldioxidskatter på EU-nivå. Liberalerna har gjort en gemensam koldioxidskatt i EU till en profilfråga inför EU-valet. Tredjenamnet på Centerpartiets EU-valsedel Emma Wiesner kritiserar på Svenska Dagbladet Debatt förslaget från Liberalerna under den provocerande rubriken ”Koldioxidskatten hotar klimatet”.

Bäst att bränna plasten och utvinna energi

Bäst att bränna plasten och utvinna energi

Blogginlägg   •   Apr 15, 2019 13:39 CEST

​Vi har tagit upp plastfrågan många gånger på Svebiobloggen, och det är en stor och angelägen global miljöfråga. Men de svar som ges i debatten är ofta både ofullständiga och orealistiska. Det finns en övertro på vad som går att åstadkomma med förbud och genom återvinning och samtidigt en undervärdering av att förbränna och på sätt oskadliggöra plast samtidigt som man tar vara på energin.

​Nya miljöbilar visar att bonus-malus styr fel

​Nya miljöbilar visar att bonus-malus styr fel

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 11:34 CEST

Volvo garanterar att företagets bilar kan drivas med HVO100, ett rent miljöbränsle med mycket låg klimatpåverkan. Ford släpper en ny flexifuelbil som kan drivas med E85. Båda bilarna missgynnas i bonus-malus och beläggs med högre skatt än jämförbara bilar med sämre klimatprestanda.

Maria Wetterstrand vände debatten om flygbränsle

Maria Wetterstrand vände debatten om flygbränsle

Blogginlägg   •   Mar 05, 2019 16:52 CET

​För några veckor sedan handlade debatten om flygets klimatpåverkan bara om flygskam och att inte flyga alls. Och inför valet förra året var det långa rader av debattörer, inte minst från Maria Wetterstrands eget Miljöparti, som hävdade att biobränsle till flyget var ett slag i luften som inte skulle minska flygets klimatpåverkan alls. Trots biobränsle i planens tankar skulle utsläppen öka.

122 anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden

122 anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden

Nyheter   •   Mar 04, 2019 15:09 CET

Tidningen Bioenergi har sammanställt befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden. Vi listar dels anläggningar som är i drift, dels projekt som är under byggnad samt kända och offentliggjorda planer på framtida projekt. Vi har identifierat 63 projekt för flytande biodrivmedel i Norden och 59 anläggningar i Sverige för produktion av biogas för fordonsdrift.

​Kvotkurvan kan skärpas – det kommer att finnas bioflygbränsle

​Kvotkurvan kan skärpas – det kommer att finnas bioflygbränsle

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 13:05 CET

Svebio välkomnar de förslag som läggs av den statliga utredningen om främjande av biobränsle för flyget. Men Svebio framhåller att det kommer att finnas god tillgång på bioflygbränsle och att kvoten därför kan öka snabbare efter 2021 än vad som föreslås av utredningen.

SCA:s klimatnytta motsvarar utsläppen från alla lastbilar och flyg i Sverige

SCA:s klimatnytta motsvarar utsläppen från alla lastbilar och flyg i Sverige

Blogginlägg   •   Feb 26, 2019 15:08 CET

​De svenska skogsbolagen tar allt mer plats i klimatdebatten. De gör det eftersom de vet att deras verksamhet ger stor klimatnytta. Skogarna växer och tar upp koldioxid och den skördade skogen används för förnybara produkter som används till behov som annars skulle ha gett utsläpp och krävt fossila resurser, både för material och för energi.

Bättre luft och bättre klimat går hand i hand för Delhi

Bättre luft och bättre klimat går hand i hand för Delhi

Blogginlägg   •   Feb 20, 2019 17:25 CET

​När Air Indias flight AI120 gick in för landning på Indira Gandhi International Airport möttes jag av ett gråbrunt dis när jag såg ut genom planets fönster. Jag tror att det mesta faktiskt var morgondis, men uppblandat med partiklar, sot, kväveoxid, svaveloxid, ozon och annat i en hälsovådlig soppa.

Kina planterar 30 miljoner hektar skog, och de är inte ensamma

Kina planterar 30 miljoner hektar skog, och de är inte ensamma

Blogginlägg   •   Feb 15, 2019 13:27 CET

​I lördags publicerade Svenska Dagbladet en artikel om kinesisk skogsplantering av tidningens Kina-reporter och Kina-kännare Ola Wong. Jag tar artikeln som utgångspunkt för en blogg om världens skogar.

Klimatskam för Netflix och Spotify?

Klimatskam för Netflix och Spotify?

Blogginlägg   •   Feb 08, 2019 15:11 CET

​Nu blir det inte lätt. Inte nog med att vi ska ha ångest för att vi flyger och äter kött. Nu har turen kommit till Netflix och Spotify. Dagens Nyheter Kultur innehöll på torsdagen en fascinerande artikel om energi och it-samhället, med rubriken ”Så påverkas klimatet av ditt strömmande”.

Klimatpolitik kräver demokrati, inte förmyndarskap

Klimatpolitik kräver demokrati, inte förmyndarskap

Blogginlägg   •   Feb 08, 2019 15:07 CET

​Den 24 januari pulicerade 87 så kallade influencers en anmärkningsvärd debattartikel i Expressen med budskapet att vi måste avskaffa den normala demokratin för att ändra våra klimatkatastrofala vanor. Rubriken var: ”Kör över vårt folk Löfven – klimatet måste räddas”.

När kommer Mälaren att bli en havsvik?

När kommer Mälaren att bli en havsvik?

Blogginlägg   •   Jan 25, 2019 15:51 CET

Den kommande havsnivåhöjningen, som är en av de mest påtagliga effekterna av den globala uppvärmningen, kan vara kraftigt underskattad. Under de senaste veckorna har det kommit ett par forskningsrapporter som pekar på det. Den ena handlar om avsmältningen på Grönland. Den andra om temperaturhöjningen i haven.

En bra kompromiss i skogen

En bra kompromiss i skogen

Blogginlägg   •   Jan 21, 2019 10:25 CET

Ska det äntligen bli slut på ställningskriget om avvägningen mellan naturskydd och virkesproduktion i skogen?