Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delårsrapport Q3 januari-september 2020

VD-kommentar: Stabil tillväxt i utmanande tider

Fortsatt stark resultatutveckling

Tredje kvartalet i sammandrag

juli–september 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 133,4 Mkr (128,5), en ökning med 4 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 18,2 Mkr (8,9), en ökning med 104 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 0,4 Mkr1 (0,01)
 • Resultat före skatt 16,6 Mkr (7,7)
 • Resultat per aktie 0,62 kr (0,29)

Delårsperioden i sammandrag

januari–september 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 464,3 Mkr (448,5), en ökning med 4 procent
 • EBITA-resultatet uppgick till 57,8 Mkr (42,0), en ökning med 38 procent
 • Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultatet med 5,6 Mkr2 (0,02)
 • Resultat före skatt 47,9 Mkr (39,2)
 • Resultat per aktie 1,78 kr (1,44)

Viktiga händelser under kvartalet

Svedbergs har utsett Mats Lundmark till ny CFO för koncernen. Han har en gedigen bakgrund som CFO från tillverkande bolag, senast som CFO för Barnes FMC/Strömsholmen AB. Mats tillträder rollen som Svedbergs senast den 20 januari 2021.

Viktiga händelser efter perioden

 • Svedbergs har tagit ett strategiskt viktigt steg genom tecknandet av ett nytt internationellt tre-årigt ramavtal med Bonava.

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08.30.

Relaterade länkar

Ämnen


Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design

Presskontakt

Ove Kalén

Presskontakt Art Director 0321533096

Relaterat material

Svedbergs – Rum för liv och lust

Svedbergs utvecklar, tillverkar och marknadsför möbler och tillbehör för hela badrummet. Företaget grundades 1920 i Dalstorp där huvudkontor och tillverkning lever kvar. Kunderna finns i hela Norden samt i Storbritannien. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap.
Läs mer på www.svedbergs.se

Svedbergs
Verkstadsvägen 1
514 63 Dalstorp
Besök våra andra nyhetsrum