Pressmeddelande -

Nytt antal röster i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) efter omvandling av aktier

Enligt bolagsordningen i Svedbergs i Dalstorp AB (publ), (”Svedbergs”), har innehavare av aktier av serie A rätt att begära omvandling av en eller flera av dessa till lika antal aktier serie B. När en sådan omvandling har skett, har Svedbergs en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2016 har, på aktieägares begäran, 1 272 000 aktier av serie A omvandlats till
1 272 000 aktier av serie B. Per den 30 december 2016, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier och röster i Svedbergs till 21 200 000. Samtliga aktier utgör aktier av serie B.

Dalstorp den 30 december 2016

Svedbergs i Dalstorp AB (publ)
Styrelsen

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • badrum
  • badrumsinredning
  • badrumsskåp

SVEDBERGS I DALSTORP AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, handsukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden. 

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 13 CET.

Kontakter

Ove Kalén

Presskontakt Art Director 0321533096