Pressmeddelande -

Sofia Axelsson ny VD och Koncernchef för Svedbergs

Sofia Axelsson blir från och med 9 oktober 2017 ny VD och Koncernchef för Svedbergs, med
moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB. Hon efterträder Fredrik Björkman som varit VD sedan 2013.

Anders Wassberg, styrelseordförande i Svedbergs i Dalstorp AB, ger följande kommentar till skiftet. 

”Sofia Axelsson kommer att fortsätta att bygga koncernen och förstärker bolagets kommersiella
kompetens. Det kommersiella är en viktig hörnsten i verksamhetens utveckling framåt.
Erfarenheterna kommer både från branschen och utanför den, senast som Marknadsdirektör i
Husqvarna Group.

Fredrik Björkman kommer att fortsätta som vice VD i ledningen för koncernen, där han bland annat återtar rollen som Ekonomi- och Finansdirektör. Ett viktigt område att arbeta med blir att inom valda områden fortsätta integrationen av det senaste förvärvet Macro Design som gjordes i slutet av 2016.”

För ytterligare information kontakta;
Anders Wassberg, styrelsens ordförande, telefon +46 734 27 08 01

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

SVEDBERGS startades 1920 och koncernen är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn och dotterbolaget Macro Design i Laholm.

Denna information är sådan information som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 8 CET.

Kontakter

Ove Kalén

Presskontakt Art Director 0321533096