Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Årsstämman beslutade i april i år om principer för bildande av valberedning. I enlighet med de principerna har nu de tre röstmässigt största ägarna per 31 augusti, utsett varsin representant till valberedningen.

I den valberedningen som utsetts ingår följande personer:

Sune Svedberg, huvudägare
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder och
Anders Ilstam, styrelsen ordförande.
Sune Svedberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.

Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.
Datum för årsstämma kommer att meddelas i samband med publiceringen av delårsrapporten för kvartal 3.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vändas sig till Sune Svedberg på telefon
070 586 04 60 eller till Anders Ilstam på 070 630 76 02.

Dalstorp den 15 oktober 2015

Ämnen


Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker.

Presskontakt

Ove Kalén

Presskontakt Art Director 0321533096

Relaterat material

Svedbergs – Rum för liv och lust

Svedbergs utvecklar, tillverkar och marknadsför möbler och tillbehör för hela badrummet. Företaget grundades 1920 i Dalstorp där huvudkontor och tillverkning lever kvar. Kunderna finns i hela Norden samt i Storbritannien. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap.
Läs mer på www.svedbergs.se

Svedbergs
Verkstadsvägen 1
514 63 Dalstorp
Besök våra andra nyhetsrum