Gå direkt till innehåll
Årsrapport - 30 år med det svarta guldet

Nyhet -

Årsrapport - 30 år med det svarta guldet

Vi arbetar med balans. Sedan 1994. Och nu firar vi 30 år som företag!

Balans är ett annat sätt att uttrycka att vi jobbar med att få samhällets resursbehov att rimma med planetens förnybara förmåga. Målet är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillvaro där människor kan sörja för sina behov utan att det sker på bekostnad av vare sig övriga varelser, växter eller framtida generationer. En nyckel i detta arbete är att använda de resurser vi redan har, under en längre period. Gärna genom så liten modifiering som möjligt, men framförallt inom områden där ett jungfruligt uttag skulle ha medfört stora konsekvenser; insatser i form av råvaror, energi och arbete, investeringar, produktutveckling, osv. Bakom varje däckmodell döljer sig ett enormt arbete för att nå de höga krav som såväl samhället i stort som enskilda ställer på produkten. Det handlar om våtgrepp, torrgrepp, slitagetålighet, elasticitet, temperatur-okänslighet inom olika intervall, ytkemisk bindningsförmåga, elektrisk och termisk isoleringsförmåga, UV-tålighet, lågt rullmotstånd, hållfasthet osv.

Dessa egenskaper efterfrågas även i andra sammanhang; man vill kunna falla mjukt på en lekplats även på vintern, lagra energi i en husgrund, 3D-printa ett dragkuleskydd eller vad det nu kan vara. Endast fantasin och hårt arbete sätter gränserna för vad däcket kan fortsätta leva sitt liv som. Och inte nog med det, genom kemiska processer såsom pyrolys eller devulkanisering och genom det höga energivärdet kan både nya råmaterial och icke-fossil energi skapas.

Vid starten 1994 var det praktiska fokuset att se till att däck inte lämnades vind för våg på fel ställe även om ambitionen var hög från början att kliva uppåt i avfallshierarkin. I takt med att insamlingen har utvecklats och att kunskapen om återvinningsprocesser och marknader har ökat har också möjligheterna att skapa nytt värde börjat realiseras. År 2023 togs steget mot en egen koordinering av verksamheten, från insamling till marknadsföring och försäljning av återvunnen råvara. Med det lades grunden för de nästa 30 åren i Svensk Däckåtervinnings historia. En grund som ska möjliggöra ökad nytta, positivare avtryck på miljön samt ett högre ekonomiskt utbyte. Vår ambition är nu som tidigare att vara ett föredöme i att skapa såväl modeller och strategier som konkret handling för att understödja ett hållbarare samhälle.

Välkommen till årets årsrapport och till Svensk Däckåtervinning 30 år!

Fredrik Ardefors, vd

Ladda ner årsrapporten här

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Frida Grunewald

Frida Grunewald

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46706987900
Fredrik Ardefors

Fredrik Ardefors

Presskontakt VD +46704182560

Svensk Däckåtervinning AB

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är sedan 1994 ett icke vinstutdelande kretsloppsföretag som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca 90,000 ton däck som årligen tjänas ut i Sverige. För att lyckas med hållbar hantering av våra däck har Svensk Däckåtervinning, med start 2023, tillsammans med lokala samarbetspartners etablerat en unik och världsledande återvinningsorganisation i syfte att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi och utveckla en återvinningsorganisation som inspirerar till skapande och kreativitet.

Svensk Däckåtervinning AB
Box 124
185 22 Vaxholm
Sverige