Gå direkt till innehåll
Bildbank: iStock,Foto: foment
Bildbank: iStock,Foto: foment

Nyhet -

Årsrapport om däckåtervinning och kolets bana på planeten

Kol, däck, liv och atmosfär - hur hänger de ihop? Det resonerar Svensk Däckåtervinning om i sin senaste årsrapport med tema kolcykeln. 

Däck tillverkas av gummi, oljor, kimrök, textil och stål (förutom små mängder tillsatser för att förbättra egenskaperna). Alla dessa komponenter innehåller kol och stålet är legerat med kol. Övriga komponenter innehåller olika kolföreningar. Cirka 20% av gummit kommer i snitt från plantager och odlingar och några procent av oljan medan övrigt är tillverkat av fossil råvara. Det fossila kolet har dock också varit växter och djur för många miljoner år sedan. Dessa organismer hade i sin tur direkt och indirekt bundit kol från dåtidens atmosfär men efter sin död sedimenterats, brutits ned, packats under lager av andra material och så småningom bildat kol, olja och gas.

Människan har sedan 1800-talet utvunnit dessa ämnen, främst som högvärdigt bränsle men även för att tillverka produkter, t ex plast och däck. Genom direkt förbränning av uttjänta produkter, men även genom fossil energianvändning för återvinningsprocesser, släpps kolet ut i atmosfären igen i form av koldioxid.

Koldioxid är både en nödvändighet för fotosyntesen, och all växtlighet, men fungerar även som växthusgas, dvs hindrar utstrålning av värme från jorden till rymden. Koldioxidens effekt på klimatet är en huvudfråga för miljöforskningen vid sidan om artutrotning och ekosys-tempåverkan respektive kemikalier.

Frågan Svensk Däckåtervinning ställer i denna årsrapport är hur däck-kolet kan ingå i en planerad cykel och om återvunnet däck-material kan underlätta för en fortsatt positiv kolcykel som främjar livet på planeten.

Hoppas du blir inspirerad av att läsa om däckåtervinning och om kolets bana på planeten! 

Välkommen till kolets värld och Svensk Däckåtervinnings årsrapport 2021!

Till rapporten 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Frida Grunewald

Frida Grunewald

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46706987900
Fredrik Ardefors

Fredrik Ardefors

Presskontakt VD +46704182560

Svensk Däckåtervinning AB

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är sedan 1994 ett icke vinstutdelande kretsloppsföretag som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca 90,000 ton däck som årligen tjänas ut i Sverige. För att lyckas med hållbar hantering av våra däck har Svensk Däckåtervinning, med start 2023, tillsammans med lokala samarbetspartners etablerat en unik och världsledande återvinningsorganisation i syfte att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi och utveckla en återvinningsorganisation som inspirerar till skapande och kreativitet.

Svensk Däckåtervinning AB
Box 124
185 22 Vaxholm
Sverige